06 september 2006

Fler fildelare dömda

Denna gång handlar det om två boråsbor. Den ena är en 35-åring som delade ut filmen "Populärmusik från Vittula". Han dömdes liksom alla andra dömda fildelare till 80-dagsböter. Totalt 19,000 kronor. Den andra boråsbon är en 25-åring som delade ut filmen "Hip hip hora". Han dömdes mot sitt nekande.

Men i nyheten i Borås Tidning ger Henrik Pontén även antydningar om vad som skall komma :
Domarna hittills avser bara en film. Nu går vi vidare med anmälningar om 30-40 filmer och det bör påverka påföljden, tycker Henrik Pontén.
Det är dock oklart om polisen kan få ut några personuppgifter denna gång, men det är i alla fall ett tecken på att Antipiratbyrån har nytta av sin massdatabas över svenskarnas internetvanor.

Flera år efter Antipiratbyråns polisanmälningar mot hundratals svenskar så döms fildelare fortfarande på grund av dessa anmälningar, och nya anmälningar på väg (om de inte redan lämnats in). Samtidigt har Oscar Swartz och Rickard Falkvinge funnit att fildelningsjakten såsom den har bedrivits strider mot lagen. De uppmanar bland annat att allmänheten ska polisanmäla alla förundersökningsledare i fildelningsmål för brottet tjänstefel.

Links to this post:

Skapa en länk

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tips:

Regeringen vägrar lämna ut alla mail gällande tillslaget mot TPB till SVT:

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=655850

10 september, 2006 20:23  
Blogger floodis said...

Jo, jag vet. Inväntar bara mer info.

10 september, 2006 20:41  
Anonymous Anonym said...

Hur kan detta ske? är det ingen som har en riktigt advokat som kan ta upp hur lätt det är att förfalska skärmdumpar och vilken oseriös organisation APB är?

11 september, 2006 14:08  
Blogger floodis said...

Jo, jag tror nog att både advokater och själva fildelarna har prövat att argumentera så i rättegångarna.

Problemet är att jurister inte är tekniker och de har säkert inget vidare instresse av det heller. Bland utbildade tekniker som varit med ett tag så brukar det allmäna rådet vara att i en rättegång om en teknisk fråga dämpa ner prat om själva tekniken och fokusera på brottet. Man har större chans att vinna då. Jag skämtar inte. Har hört det rådet.

Och sen lever juristerna med samma förutfattade meningar om fildelningsfrågan som alla politiker gjorde för ett tag sen. Dömer ut på förhand liksom.

12 september, 2006 23:37  

Skicka en kommentar

<< Home