01 oktober 2006

Bildformatet GIF är befriad!

Bildformatet GIF var väldigt populärt för cirka tio år sedan. Då bestämde dess patentinnehavare, företaget Unisys, att stämma alla som utvecklade program som sparade och/eller laddade GIF-bilder. Som en reaktion på detta skapades bildformatet PNG. Detta är en kort bakgrund. Patentfiaskot med GIF-formatet var mer omfattande än så och verkar mest varit förödande för företaget Unisys.

Men idag, den första oktober, gick det sista patentet på GIF-formatet ut (de räknade världsdelarna är USA, Canada, Japan och EU). Det betyder att GIF-formatet nu är helt fri att använda och inte ens den mest pedanta öppen källkodsaktivisten kan säga emot.

Via frimedia. Läs mer hos Free Software Magazine.

Links to this post:

Skapa en länk