21 december 2007

Sverige slipper ersätta utländska författare

När de svenska biblioteken betalar ersättning till författarna så ersätts bara författare som skriver på svenska eller som har sin vanliga vistelseort i Sverige. EU-kommissionen motsatte sig detta för några år sedan och menade att det var diskriminerande. Sverige protesterade och nyligen avskrev kommissionen ärendet.

Hur man ska ställa sig till biblioteksersättning kan diskuteras, speciellt när svenska författare positivt särbehandlas. Jag antar att situationen är lik den i skivbranschen där bara topplistemusiker kan försörja sig på sin msuik.

Pressmeddelande från regeringen.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Ole Husgaard said...

Exactly the same thing happened in Denmark. I read the news about it just a week ago: http://politiken.dk/kultur/article446845.ece

21 december, 2007 22:56  

Skicka en kommentar

<< Home