11 mars 2008

Biotekniska patent och dödssynder

Pressmeddelande från regeringen:
Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:00) till Justitiedepartementet /.../ Kommittén har haft i uppdrag att följa utveckling och praxis och effekterna av patent på det biotekniska området för hälso- och sjukvården samt forskningen. Kommittén har särskilt följt utvecklingen när det gäller patent för genetiska uppfinningar (genpatent).
Som bioteknikstudent och patentkritiker så har jag ett mycket speciellt intresse för denna fråga och efter att ha läst pressmeddelandet så måste jag säga är jag besviken. Utredningen verkar kunna sammanfattas med att det på det hela taget fungerar bra med biotekniska patent. Det gör det knappast när man följer utveckligen på området ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv, både globalt och lokalt. Jag är besviken på att deras naiva syns på biotekniska patent ("det finns del problem, men det är inget att oroa sig för") och på att de inte vågat göra starka ställningstaganden och markera att utveckligen som sker på området inte är okej.

Jag lär återkomma när jag läst hela utredningen.

För övrigt så har Vatikanen lagt till sju nya dödssynder till de sju befintliga. En av dessa nya är genmanipulation. Jisses liksom. Snacka om att inte ha någon koll alls. Hade det inte för dessa fanatiker så hade väldigt mycket smärta och lidande åtgärdats mycket snabbare. De fattar inte hur mycket lidande de faktiskt bidrar med genom att handlanden som dessa.

Personligen kommer jag dock varken låta patentidiotin eller religösa fanatiker hindra mig från att i framtiden eventuellt bedriva forskning som involverar patenterad teknik eller dödssynder. Min plats i helvetet är med andra ord helt säkrad :-)

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Blogger Rick Falkvinge (pp) said...

Eftersom du följer patent mer än andra, så är det värt att notera att den danska regeringen nu verkar kriminalisera patentintrång med en straffskala på 1-6 års fängelse. Se det nyhetsbrev som går ut idag - jag nämner det inte där, utan fokuserar på upphovsrättsaspekten, men läs sammanfattningsarket från Danmark...

12 mars, 2008 12:39  

Skicka en kommentar

<< Home