19 januari 2008

Datum för dom om utlämnande av personuppgifter

Riksdagsledamoten Susanne Eberstein (s) har skrivit en fråga till justitieminister Beatrice Ask där hon undrar varför regeringen inte går vidare med resten av sanktionsdirektivet medan frågan om utlämnande av personuppgifter behandlas av EG-domstolen. Asks svar på just den frågan är i sig ganska orelevant och ointressant. Desto mer intressant är det att i svaret anges ett datum för när domen meddelas: 29 januari 2008. Så skriv upp det i era kalendrar. Det är ett viktigt datum.

En annan sak intressant sak att notera är regeringen för detta direktiv väntar på EG-domstolens dom. Man ursäktar till och med denna väntan med ganska långsökta och mindre trovärdiga ursäkter (som i detta fall). Men när det gäller datalagringsdirektivet som också prövas av EG-domstolen så beter sig regeringen som om någon överklagan av direktivet aldrig ens har gjorts. Sanktionsdirektivet där EG-domstolen bara prövar en av dess artiklar kan man inte gå vidare med eftersom att det enligt regeringen skulle vara för svårt att "presentera ett samlat, tydligt och långsiktigt förslag". Men med datalagringsdirektivet där EG-domstolen prövar hela direktivets grund så är det uppenbarligen mycket lättare att gå vidare med. Framför allt skulle det vara ett långsiktigt förslag om EG-domstolen förkastar direktivet. Eller?

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Perty said...

Jag har kommit fram till att ingen har undersökt de nuvarande implementeringarna av Sanktionsdirektivet. Ingen vet således om det är ett bra direktiv. Eller ett direktiv som uppnår sina syften. Det vi vet är att "vi ska införa det" och att Norge, Danmark och Finland gjort det.

Hur har det gått där? Ingen vet.

Detsamma gäller för Renfors utredning, deras mest omstridda förslag finns ungefär i Finland. Men enligt finska källor så är det inte vidare använt. (dvs att man kan stänga av internet för användare)

Samma gäller för det nya EU direktivet som du skrev om häromdagen.

Det finns ingen forskning som stödjer införandet av alla dessa direktiv och lagar.

Jag har grottat en hel del nu i Renfors utredning, samt de rapporter de hänvisar till bla från SOM och WII, ingen av dessa kan tydligt redogöra för problemen med fildelning.

En rapport som jag hittade igår från OECD gjord dec 2005 (som refereras till i Renfors rapport) så kan man bla läsa att fildelning enligt många musiker har hjälp dem i sitt skapande. Det är bara ett exempel på vad för positiva effekter olovlig fildelning har haft och grottar man vidare hittar man mer.

http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf

Baa ett exempel, sid 80;
"When asked what impact free downloading on the Internet has had on them as musicians, 37% say free downloading has not really made a difference, 35% say it has helped and 8% say it has both helped and hurt."

Jag tror att det viktigaste argumrentet mot allt detta är att det inte finns någon direkt grund för vare sig Sanktionsdirektivet, Renfors utredning eller några andra liknande åtgärder. Det finns ingen opartisk forskning från våra nordiska granländer om hur det fungerar. Det finns ingen bra opartisk forskning om huruvida upphovsrätten fungerar och skulle kunna fungera i ett digitalt samhälle.

Om Sverige stiftar nya lagar efter utredningar som Renfors så blir jag vettskrämd, eller inför ett Sanktionsdirektiv som ingen har följt upp. och framförallt att man håller på att stifta lagar mot ett beteende som ingen vet är dåligt.

Om det är nån som vet vem det är som bereder dessa på departementet så hojta till.

19 januari, 2008 11:07  

Skicka en kommentar

<< Home