07 januari 2008

Läkemedelsföretagen satsar mer på marknadsföring än känt

Enligt de stora läkemedelsbolagens egna siffror lägger de cirka 15% av sina intäkter på forskning. En stor del av resten brukar gå till marknadsföring. Enligt analysföretaget IMS satsade läkemedelsindustrin i USA 27,7 miljarder dollar på marknadsföring år 2004. Men två kanadensiska forskare som granskat IMS siffror menar att den amerikanska industrin i själva verket la ner 57,5 miljarder dollar på marknadsföring år 2004. Alltså dubbelt så mycket som IMS rapporterade om. Det finns flera anledningar till den stor skillnaden mellan siffrorna. IMS har till exempel inte räknat med kostnaderna för de säljsamtal som företagen har med läkare. Samma år gick 29,6 miljarder dollar till till industrins forskning. De lade alltså ner dubbelt så mycket pengar på marknadsföring än forskning.

Läkemedelbolagens marknadsföring är dock känd för att oroväckande ofta vara oetisk, och då speciellt när de sker i utvecklingsländer. En rapport från konsumentorganisationen Consumers International avslöjar att de stora läkemedelsbolagen använder marknadsföringsmetoder i utvecklingsländer som enligt företagens egna regelverk anses för oetiskt när de agerar i Europa och att företagen "formligen tycks duscha över läkare presenter och lockbeten för att förmå dem att förskriva deras produkter", som tidningen Läkemedelsvärlden uttrycker det.

Det lär därför finnas mörkertal som gör att det läggs ner mer pengar på marknadsföring än de 57,5 miljarder dollarna som de kanadensiska forskarna kom fram till, och därmed knappast omöjligt att mindre pengar läggs ner på själva forskningen än den 15% som läkemedelsbolagen själva rapporterar.

Links to this post:

Skapa en länk