07 november 2005

Politiker vill utnyttja lagrad data för att jaga pirater

Michelle Childs från konsumentorganisationen CPTech närvarade vid konferensen Creative Economy Conference som syftade till att avhandla "den kreativa ekonomins framtid och den intellektuella egendomens värde", och som hölls inom ramen för Storbritanniens ordförandeskap i EU. Childs nämnde i sin rapport om den bisarra konferensen att vissa representanter för upphovsrättsindustrin hade åsikter om att man borde använda redan lagrade personuppgifter för att jaga människor för upphovsrättsbrott:
We were told in our group that if data was being kept for one purpose it might as well be used for everything else.
Tankarna faller självklart direkt på det liggande EU-direktivet om att lagra all elektronisk tele- och datatrafik i syfte att förebygga och lösa grov brottslighet, såsom terrorism och organiserad brottslighet. Det är dock inte bara upphovsrättsindustrin som har kommit på tanken att använda redan lagrade personuppgifter för andra syften.

Datalagringsdirektivet [PDF] behandlas just nu av EUs utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och en stor mängd ändringsförslag [PDF] har strömmat in. Förutom Charlotte Cederschiölds ändringsförslag, som ständigt strävar efter att begränsa direktivets omfattning, kan man, bland annat, också hitta ett ändringsförslag från den engelske europaparlamentarikern Bill Newton Dunn:
Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. This Directive should therefore cover all forms of criminal offences.
Dunn vill alltså utvidga det redan kontroversiella direktivet till att inkludera all sorts online-brottslighet.

Utskottet kommer att rösta om ändringsförslagen den 24 november. Vill du kontakta politikerna i utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter för att berätta om dina åsikter, så hittar du deras kontakt uppgifter här.