05 februari 2009

Svenska pass ska förses med fingeravtryck

Pressmeddelande från regeringen:
Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att svenska pass ska förses med fingeravtryck /.../ Som ett led i arbetet för att höja säkerheten i pass ska svenska pass nu förses med fingeravtryck /.../ Genom förslagen genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området.
En inte helt orimlig gissning är att de som verkligen behöver komma runt detta system kommer hitta vägar för att göra det och alla andra får leva med alla besvären när systemet börjar missbrukas och överutnyttjas av politiker och myndigheter. Och så självklart är det ett förslag med grund i EU.

03 februari 2009

Nästa sammanträde om ACTA och fler läckta dokument

James Love på Knowledge Ecology International (KEI) skriver att nästa sammanträde om ACTA kommer hållas i Marockos huvudstad Rabat. Allt är dock fortfarande jättehemligt kring ACTA, men KEI har lyckats ta del av en del av förhandlingsdokumenten och rapporterar om det här. ACTA är helt klart en drömönskelista från upphovsrättsindustrin, som håller på att bli verklighet med noll insyn från några kritiker.

Uppdatering: James Love skriver om de senaste dagarnas läckta uppgifter i The Huffington Post.