06 oktober 2006

Norska regeringen satsar på öppna standarder och öppen källkod

Digi.no rapporterar att den rödgröna regeringen i Norge i statsbudgeten för 2007 sexdubblar satsningen på öppen källkod och öppna standarder, från förra årets 1,7 miljoner norska kronor till 10 miljoner kronor. Den norska regeringen vill att alla ska kunna kommunicera med den offentliga verksamheten utan att vara beroende av programvara från bestämda leverantörer. Med satsningen hoppas regeringen att hindren för elektronisk kommunikation mellan offentliga verksamheter och folket ska försvinna. Men också att öppen källkod och öppna standarder gör det lättare för de små leverantörerna att vara med och utveckla den offentliga verksamheten.

Detta är allt annat än vad man kan säga om den svenska föredetta Socialdemokratröda makten i Sverige som gång efter gång slog ner motioner om utökad användning av öppna standarder och mjukvara i den offentliga verksamheten.

Links to this post:

Skapa en länk