26 maj 2008

Regeringen anordnar branschsamtal för laglig fildelning

Regeringen skickade idag ut följande pressmeddelande:
Branschsamtal för att främja den lagliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via Internet

Regeringen har bjudit in rättighetshavare och Internetleverantörer m.fl. till branschsamtal.

Branschsamtalen ska bidra till utvecklingen av en fungerande och attraktiv marknad för tillhandahållande av upphovsrättsligt skyddat material via Internet. Det handlar om att se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och Internetleverantörer kan komma överens om för att tillsammans minska den illegala fildelningen.

Ett första möte ska hållas den 12 juni. Branschsamtalen planeras att pågå under sommaren och början av hösten och avslutas i mitten av oktober.

Branschsamtalen är ett led i det helhetsgrepp kring fildelningsfrågan som allianspartierna i regeringen enades om tidigare i våras.
Hur kan en marknad någonsin vara fungerande och attraktiv när man alltid enbart lyssnar på den ena sida och inte bryr sig om att lyssna på den sidan som man måste attrahera för att få en attraktiv och fungerande marknad?

Samtalen handlar alltså om att "se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och Internetleverantörer". Mer eller mindre samtal för att godkänna Stims förslag?

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Blogger Mathias said...

Jag mejlade regeringen och frågade vilka som var inbjudna. Se listan nedan. Intressant och kul att Svenska Linuxföreningen blivit inbjudna. Vi får hoppas att någon därifrån kommer och står för "öppenheten" i debatten.

/Mathias

Listan:

=====

Promemoria Bilaga 1

2008-05-23

Justitiedepartementet

Sändlista

Telenor
Tele2 AB
TeliaSonera AB
Com Hem AB
Hi3G
IT & Telekomföretagen
IFPI
Svenska Musikförläggarföreningen
STIM
SAMI
Filmfolket
Antipiratbyrån
KLYS
Svenska Förläggarföreningen
Dataspelsbranschen
InProdicon
Bonver
Headweb
Svenska Linuxföreningen
Sveriges Konsumenter
Patrik Wikström (IT-forskare Karlstads Universitet)
Jan Elvelid, World Internet Institute
=====

30 maj, 2008 13:39  

Skicka en kommentar

<< Home