07 januari 2007

Alliansen är Socialdemokraterna trogna

Ja, i alla fall i frågor som denna blogg berör. Det vittnar inte minst ett par av dagens ledare om. Expressens ledare har skrivits som en konsekvens av åklagarmyndighetens beslut att inte utreda polisens och internationella åklagarkammarens tillslag mot hostingföretaget PRQ. Ledaren sammanfattar sommarens händelser och avslutar
Förra regeringen hemlighetsstämplade drygt sjuhundra mejl som skickats mellan justitiedepartementet och amerikanska myndigheter och lobbygrupper. Den nya regeringen har i nuläget inte för avsikt att offentliggöra dem. Det är mycket märkligt. Det borde ligga i allas intresse att kasta ljus över rådande mörker snarast möjligt.
Sen har vi huvudledaren i DN, som tar upp den helt döda debatten om övervakning. Jag tror många hade förhoppningen att bara om Bodström försvann så skulle det mesta lösa sig. Men icke. De borgliga partier (inklusive Centerpartiet!) är Socialdemokraterna trogna även här. DN skriver om FRA:s tidigare islagda avlyssningsförslag
Inom regeringskansliet finns nu ett förslag till lagrådsremiss som till sitt innehåll är mycket likt den promemoria som utarbetades under den förra regeringen.
Detta är samma förslag som Vetenskapsmagasinet för någon månad sen gjorde ett program om.

DN skriver också vad det är som saknas: "Felet är att motkrafter saknas, såväl parlamentariskt som i förslagets själva uppbyggnad." Jag skulle vilja tillägga att motkrafter i stort sätt även saknas i samhället. I alla fall har de tystnat totalt sen folkomröstningen i höstas. Kanske för att folk lurats av de borgligas något mer oklara ställning till övervakningsförslagen och därför plockat ner garden. Det är dock inte försent att höja rösterna igen.