18 augusti 2007

Filtreringsiver bland rikspolitiker

När polisen för någon månad sen beslutade att sätta upp The Pirate Bay på ett filter mot barnpornografi så fördes frågan om filter upp i ljuset. Men det innebär inte att filterivern bland politiker och andra beslutsfattare minskat för det. Snarare tvärtom så ökar filtreringen av internet. Det är ingen önskvärd utvecklingen av nätet och därför måste vi i alla fall öka bevakningen av frågan. Det börjar jag göra med att uppmärksamma en fråga som skrivits av riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s) angående "Kampen mot barnpornografi på nätet". Och det går inte att misstolka vad Lundhs mål är:
Genom aktuell teknik är det äntligen möjligt att i alla fall försvåra konsumtionen och skydda både företag och anställda från barnpornografiskt material /.../ Jag tycker att det är hög tid att så även sker i Sveriges regering och riksdag. Framöver vill jag även att filter mot barnpornografi införs hos samtliga svenska myndigheter och verk
"Skydda"? Låter som om bilden skulle hoppa ut ur rutan och slå en på käften. Som om människor inte kan ta ansvar och hantera det de kan träffa på på nätet (typiskt socialdemokratiskt politik att alltid försöka skydda alla från allt?). Inte nog med att han vill knuffa igång filtreringssnöbollen, han vill även forsätta rulla den allt större. För en sådan påbörjad filtrering av nätet hos riksdagen, regeringen och alla statliga verk kommer knappast stanna där. Vi är redan tillräckligt filtrerade av våra fega internetleverantörer, lagstiftning kommer inte göra saken bättre när den väl kommer.

Jag får också väldigt dåliga vibbar av att Fredrik Lundh är en av många politiker som på ett eller annat sätt varit i kontakt med ECPAT. Ministern som svarat på Fredrik Lundhs fråga är socialminister Göran Hägglund (kd). Visst förväntade jag att Hägglund skulle ge Lundh medhåll, men det var visst mycket mer än så. För det första så refererar han till en liknande fråga som ställdes av Birgitta Ohlsson (fp) i april i år. Läser man frågan som ställdes av Birgitta Ohlsson så märker man snabbt att den inte bara liknar Fredrik Lundhs frågan utan innehållsmässigt är de identiska. Och frågorna som ställs i slutändan är identiska ord för ord.

Fredrik Lundhs fråga
På Internet finns i dag tusentals barnpornografiska hemsidor som omsätter flera miljarder dollar varje år.
Birgitta Ohlssons fråga
Barnpornografin är samtidigt en lukrativ bransch. Den omsätter enligt Interpol 3 miljarder amerikanska dollar varje år.
Fredrik Lundh
Genom aktuell teknik är det äntligen möjligt att i alla fall försvåra konsumtionen och skydda både företag och anställda från barnpornografiskt material.

Fler och fler organisationer och företag väljer därför att införa olika former av filter mot barnpornografi. Jag tycker att det är hög tid att så även sker i Sveriges regering och riksdag.
Birgitta Ohlsson
Allt fler organisationer på den svenska marknaden /.../ har beslutat att införa olika former av datorskydd, det vill säga filter mot barnpornografi. Nu senast har tio Sacoförbund infört datorskyddet Netcleans mjukvara för detta ändamål. Denna lösning bygger på Rikskriminalpolisens databas med barnpornografiska bilder och de samarbetar med Bris, World Childhood Foundation och Ecpat. Även den svenska regeringen och riksdagen skulle kunna vara goda symboliska förebilder.
Fredrik Lundh
Är statsministern beredd att vidta åtgärder så att filter mot barnpornografi införs på samtliga datorer inom Regeringskansliet?
Birgitta Ohlsson
Vad avser socialministern /.../ att vidta för åtgärder så att ett filter mot barnpornografi införs på samtliga datorer inom Regeringskansliet?
Frågorna är uppbyggda på samma sätt, för ett stycke med fakta i siffror, sen att en viss teknik (Netcleans mjukvara) används av allt flera och att riksdag och regering ska införa samma sak och till sist frågan om ministern tänker införa filtret i hela regeringskansliet. Det kan inte bli mer uppenbart att båda dessa frågeställare mer eller mindre blivit påverkade av en och samma organisation. Det är en win-win situation mellan Ecpat och Netcleans samarbete där Ecpat för igenom sina bisarra filtreringsmål och Netclean säljer fler licenser.

Som om detta med att Ecpat nästlat sig in i alla partier inte är skrämmande nog så har vi fortfarande kvar Göran Hägglunds svar. I sitt svar till Birgitta Ohlsson skriver Hägglund
År 2005 startade ett arbete för att se över möjligheten att införa ett filter på Regeringskansliets datorer som förhindrar tjänstemän att komma åt sidor på Internet som kan innehålla exempelvis barnpornografi, rasistiska inslag eller våldsinslag. Dels har de tekniska förutsättningarna utretts och olika tjänster för filtrering testats, dels har de juridiska förutsättningarna setts över. Avsikten är att filtret ska införas under detta år. För närvarande bereds formerna för nödvändiga administrativa rutiner.
Fredrik Lundh fick samma svar tillbaka.

Inte nog med att man lägger ner resurser på att frånta människor ansvaret från att själva avgöra vad som är fel och rätt så kommer man med en filtreringspolicy, och senare en filtreringslag, alltid hamna vid en punkt där oskyldiga webbsidor drabbas eller där man får välja om fler kategorier ska filtreras. Tråkigt nog väljer politiker oftast den vägen som får snöbollen att växa.

Jag undrar föresten vilken tjänst de till slut valde för att filtrera sina datorer med på regeringskansliet?

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men hallå!

Om det är några i över huvud taget i Sverige som INTE ska vara filtrerade är det väl de som ska styra landet??

Hur ska de kunna veta vad som döljer sig bakom det som är filtrerat? Ska man lägga ut det på ett företag så låter man sig ju påverkas utifrån.

Hur tänker man som politiker och styrande om man självmant går med på att censurera Internet för sig själv. Vad blir nästa steg?

Vilka ärthjärnor.

/Perty

/Perty

19 augusti, 2007 10:49  
Anonymous Anonym said...

Alltihop kan sammanfattas med ett enda ord som tyvärr verkar vara bortglömt i dessa dagar: Överförmynderi.

De betraktar alltså vuxna människor som om de inte var vuxna och förmögna att ta eget ansvar. Men tro mig, ett sådant handlande tar samhället mycket större skada av än vad ett fåtal pedofiler någonsin kan ställa till med. Designar man för oansvariga, så är det oansvariga man får.

Allt internet inneburit är en dramatisk sänkning av barriären till informationsspridning, alltså detsamma som tryckpressen innebar på sin tid. Jag fattar inte hur människor som vill bränna böcker tänker.

//steelneck

19 augusti, 2007 11:11  
Blogger Urban Sundström said...

Hej ! Tack för ett bra inlägg om filtrering. Nu har jag lagt upp denna nyhet i de sju svenska digg-klonerna. Direktlänkar till dessa finns på:
PP Forum

Länkar till alla nyheter jag lagt upp finns på min blogg:
Urbans blogg

Hälsn. Urban

19 augusti, 2007 13:34  
Anonymous Anonym said...

Jag jobbar på en domstol och där finns redan ett centralt filter hos DV i Jönköping. Jag tror inte att avsikten är att "skydda" någon utan snarare att minska den tid personalen lägger på annat än arbete. Hur som helst så ville jag i alla fall i detta sammanhang upplysa om att filtret finns.

Hur filtrereingen går till vet jag dock inte. Spärrsidan som kommer upp är customizad av DV men den anlednig som anges till att en viss sida är spärrad är på engelska.

Om man tex försökte gå in på terroristhemsidan antifa.se och kolla (med anledning av att de gav sig på en domare i Göteborgstrakten) möttes man av meddelandet att sidan var spärrad därför att den klassificerats som "Racism/Hate" .

19 augusti, 2007 15:07  
Anonymous Anonym said...

Här finns uppdraget "Översyn av lagstiftningen mot barnpornografi" och här de medverkande: Särskild utredare: Riberdahl, Solveig, f.d. bitr. riksåklagare (fr.o.m den 25-aug-2005)Experter:Berggren, Matilda, departementssekreterare;Birkoff, Tarja, kansliråd;Bröms Lumpus, Kerstin, ämnessakkunnig;Björneke, Britt, rådman;Fältström, Patrik, internetexpert;Ljunggren, Niklas, rättssakkunnig;Lönnheim, Charlotte, departementssekreterare;Nilsson, Robert, kansliråd;Peterson, Axel, rättssakkunnig;Roswall, Håkan, kammaråklagare;Ulman, Helene, departementssekreterare;Warmland, Sten, kriminalinspektör;Sekreterare: Åhsberg, Margita, hovrättsassessor

Det står att Förslagen bör utformas på ett teknikneutralt sätt. men där finns också ett resonemang om cache som inte verkar stämma med dets om står om att Den som på sin dators skärm endast tittar på en barnpornografisk bild som förmedlas genom datakommunikation torde inte heller kunna anses inneha bilden.

Vi får väl se hur filtrerat det hela blir om en vecka. Både Roswall och Fältström har säkerligen starka åsikter om det.

19 augusti, 2007 16:16  
Anonymous Anonym said...

Sverige har väl redan ett filter mot barnporr? Menar våra politiker att det filter som rikspolisstyrelsen administrerar inte fungerar och tjänar sitt syfte?

19 augusti, 2007 19:51  
Anonymous Anonym said...

nils: det existerande filtret gäller bara för privatkundsabonnemangen hos de större ISP:erna. Företagsabonnemang, universitet etc påverkas inte, och antagligen inte riksdagen heller. Varför riksdagsledamöter agerar för att få sin egen access filtrerad förstår jag dock inte.

26 augusti, 2007 23:22  

Skicka en kommentar

<< Home