30 december 2007

Undersökning kring integritet och övervakning

Privacy International undersöker och rankar varje år världens länder efter hur väl de upprätthåller medborgarnas personliga integriteten och hur hårt varje land övervakar sina medborgare. Årets undersökning har kommit. Inte förvånande hamnar Sverige bland de sämsta länderna i Europa, med en placering som sammanfattas med "Systematic failure to uphold safeguards". Generellt sett så har det skett en försämring i hela världen i dessa frågor. Inte speciellt överaskande det heller. Läs dock gärna sammanfattningen i den rapporten, för det finns en del överaskande observationer.

21 december 2007

Sverige slipper ersätta utländska författare

När de svenska biblioteken betalar ersättning till författarna så ersätts bara författare som skriver på svenska eller som har sin vanliga vistelseort i Sverige. EU-kommissionen motsatte sig detta för några år sedan och menade att det var diskriminerande. Sverige protesterade och nyligen avskrev kommissionen ärendet.

Hur man ska ställa sig till biblioteksersättning kan diskuteras, speciellt när svenska författare positivt särbehandlas. Jag antar att situationen är lik den i skivbranschen där bara topplistemusiker kan försörja sig på sin msuik.

Pressmeddelande från regeringen.