30 maj 2006

Studie förspråkar flatrate

För några månader sen släpptes en engelsk översättning [PDF] av en fransk studie som förespråkar flatrate. Den är sponsorerad av STIM:s franska motsvarigheter, så ni kan ana vad slutsatsen av studien är utan att ha läst den. Men jag har skummat igenom den och kan sammanfatta den kort.

Den tar överhuvudtaget inte upp problematiken kring flatrate, mer än indirekt genom att påpeka att det inte ligger i den franska traditionen att kollektivt förvalta upphovrättspengar. Detta ser de dock, självklart, inte som något problem. Snarare handlar studien om man kan och i så fall hur man kan implementera ett flatratesystem i Frankrike. Alltså om lagstiftningar och internationella förpliktelser tillåter det. De kommer fram till att det går utmärkt. Studien handlar också till en stor del om nedladdning kan anses vara kopiering för privatbruk.

I denna studie, mer än någon annanstans, blir det klart att det inte är kartan det är fel på. Det är landskapet som är fel och måste mot alla odds grävs om till att likna kartan. De citerar och hänvisar till och med till förarbeten och lagar från mitten av 90-talet som säger att lagarna då ska anpassas till dagens situation.

I övrigt är det samma gamla visa med att nedladdning ska vara tillåtet om artisten får ersättning (studien koncenterar sig i huvudsak på musiker), att ISP:er ska erläggas en avgift osv. En ny idé de har dock är att uppladdningensrätten ska ges till förvaltningsorganisationer. Det ska alltså bara vara förvaltningsorganisationer som ska ges rätten att ladda upp musikfiler (första gången och som sedan får fildelas fritt?). Detta eftersom att de menar att det inte finns något annat sätt att införskaffa tillåtelser från upphovsrättsinnehavarna för att ladda upp filer. Samtidigt passar de på att påpeka att förvaltningsorganisationer egentligen borde ge tillåtelse för både upp- och nedladdning och att man då faktiskt ska ta ersättning för upp- respektive för nedladdningen.

När det gäller fördelningsmodeller så föreslås det att det skapas en kommission med representanter från olika intressegrupper i samhället som får sitta och avtala med varandra. Annars kunde jag inte tyda mer än att fördelningen av bredbandsskatten ska fördelas så lika som möjligt mellan alla upphovsrättsinnehavare.

Jag ansvarar inte om det finns fel i min sammanfattning (har som sagt bara skummat igenom texten).

Links to this post:

Skapa en länk