26 maj 2005

Rösta vilken dag som ska bli Open Source-dagen

Contagious media har skapat en omröstning om vilken dag som ska bli den internationella Open Source-dagen. Resultatet presenteras den 3:de juni.

Uppdatering 22/6:
Omröstningen har inte avslutats än. Den forsätter tills minst 10.000 personer har röstat. Samtidigt byter de webbadress till opensourceday.org.

25 maj 2005

Svenska företag vill ha mjukvarupatent?

Svenska Patentombudsföreningen, SPOF, gjorde någon gång i slutet av förra året en undersökning om vad svenska små och medelstora företag tycker om mjukvarupatent. Therese Kreuer på Svenskt Näringsliv skrev (nyligen?) ett brev till EU-parlamentets juridiska kommitté, JURI, där hon syftade på denna undersökning för att övertyga JURI om att småföretag är för mjukvarupatent.

Följande fråga ställdes till företagen:
Which of the following alternatives best reflects your company's opinion?:

(a) We think that the rules in Europe for patenting products with
functions controlled by computer programs shall be maintained as per the current practice of the EPO

(b) We think that the rules should be restricted along the lines
proposed by the European Parliament (in the first reading)

(c) We have no opinion
Av de 188 svar SPOF fick in så påstår de att 94% av de små och medelstora företagen och 96% av de stora företagen är för nuvarande EPO praxis.

Det finns dock grova brister med denna undersökning. För det första verkar det inte ens som att det går att få tag i undersökningen. SPOF har hittills inte ens svarat på mina e-mails om var man kan få ta i undersökningen.

För det andra så definierar de inte vad de menar med "functions controlled by
computer programs", vad EPO:s praxis varit de senaste åren eller vad parlamentet mer specifikt har föreslagit. En annan brist är att det inte finns någon information om hur företagen i undersökningen har valts ut.

Vad som inte heller sägs, varken i Therese Kreuer brev eller i SPOF:s sammanfattning av undersökningen, men som det skryts om på SPOF:s hemsida, är att SPOF:s medlemmar är behöriga som ombud vid EPO. EPO som godkänt mjukvarupatent mot gällande lagstiftning och medverkat vid utformningen av mjukvarupatentdirektivet.

10 maj 2005

Förslag till ändringar av mjukvarupatentdirektivet inlämnade

Ett par gupper i EU-parlamentet har nu lämnat in sina förslag på förändringar av mjukvarupatentdirektivet. Jag har skummat igenom de ändringar som publicerats på engelska och alla gruppers ändringar exkluderar mjukvarupatent på ett mycket tydligt sätt.

Gruppen GUE/NGL har helt och hållet valt att skicka in de ändringar av direktivet som FFII föreslog, medan gruppen EPP-ED, med Piia-Noora Kauppi i spetsen, har påverkats av FFII:s förslag. FFII menar dock att EPP-ED:s förslag till ändringar av mjukvarupatentdirektivet har tenderat att säga emot säg själv på vissa punkter. Detta menar FFII kan bero på att Kauppi har varit tvungen att vika för vissa intressen i gruppen.

Den tredje gruppen som har lämnat in förslag på förändringar är Verts/ALE. De har till stor del skickat in ändringarna som gjordes efter den första läsningen i EU-parlamentet.

Utöver ovanstående grupper har också två stycken polska politiker från gruppen EPP-ED skickat in ett eget förslag på förändringar av direktivet. Deras ändringar bygger till stor del bygger på FFII:s förslag till ändringar. Dessutom har Michel Rocard, EU-parlamentets rapportör i frågan om mjukvarupatentdirektivet, skickat in ett eget förslag (på franska) som bygger på ändringarna som gjordes efter EU-parlamentets första läsning.

Nu kommer EU-parlamentets juridiska kommitté, JURI, att diskutera och rösta om dessa förslag. Därefter, någon gång runt sjätte juli, så kommer hela EU-parlamentet att rösta om dessa förslag.

08 maj 2005

Den ekonomiska majoriteten

EU-kommissionen brukar säga att det finns en ekonomisk majoritet som är för mjukvarupatent, trots att undersökningar de själva har beställt visar motsatsen. FFII har därför lanserat sidan The Economic Majority Against Software Patents. Där försöker de värva så många företag som möjligt som oroar sig för och känner sig hotade av mjukvarupatent.

Hittills har 132 företag, med över 7.900 anställda och med en sammanlagd omsättning av nästan 920.000.000 euro, skrivit upp sig på listan. Tyvärr är ingen av dessa företag svenska.

På sidan går det för övrigt att läsa hur du kan hjälpa till, om diverse undersökningar och nyheter relaterade till små och medelstora företag.

06 maj 2005

Lugnet före stormen?

Senaste veckan har det inte kommit något nytt om processen med mjukvarupatentdirektivet. Som en storslagen rysare kan man inte annat än att sitta och bita på naglarna på grund av att man inte vet som kan komma att hända vilken stund som helst.

Vad som dock är säkert är att förespråkarna av mjukvarupatentdirektivet ständigt och aggressivt driver en lobby-kampanj nere i Bryssel. De försöker bland annat övertyga politikerna om att små och medelstora företag gynnas av mjukvarupatentdirektivet.

Vill du hjälpa till att skapa en motvikt till de stora företagens lobby-kampanjer så är du mer än välkommen att hjälpa till.

Det återstår att se om det här är lugnet före stormen.