31 mars 2005

FFII och NoSoftwarePatents.com slås ihop

Igår kom ett pressmeddelande som avslöjade att FFII tar över NoSoftwarePatents.com:s kampanj. Samtidigt avgår Florian Müller som kampanjledare för NoSoftwarePatents.com.

NoSoftwarePatents.com startades för ett år sen av branschveteranen Florian Müller och av NoSoftwarePatents.com:s tre sponsorer 1&1 Internet AG, MySQL AB och Red Hat. NoSoftwarePatents.com har fungerat som ett komplement till FFII och som en länk mellan olika motståndsgrupper. Ett av deras mål är att informera människor om det komplicerade ämnet mjukvarupatent, vilket de försöker uppnå genom att bland annat på ett enkelt beskriva problemen med mjukvarupatent på 17 olika språk.

Florian Müller la under ett års tid sitt programmeringsprojekt på is för att kunna ägna sig på heltid åt kampanjen. Han tog dock ett personligt beslut att återgå till sitt projekt. Samtidigt påpekade Müller att han periodvis fortfarande kommer vara inblandad i kampen mot mjukvarupatent.

Free the Mind tackar Florian Müller för hans otroliga engagemang i frågan och kan bara konstatera att Müllers avgång är en förlust.

30 mars 2005

EPO håller informationsdag

Idag håller EPO, European Patent Office, för första gången en informationsdag i EU-parlamentet. Vad de tänker informera om har jag inte lyckats ta reda på. Däremot har FFII tagit det säkra före det osäkra och skickat ett brev till alla 732 EU-parlamentariker där de framhåller sin åsikt på hur situationen bör lösas: antingen ändra direktivet så som EU-parlamentet ändrade den första gången eller förkasta den helt och hållet. Den första vore bättre men den senare vore lättare.

Andra läsningen i EU-parlamentet kommer börja 7:de april.

28 mars 2005

Amsn varnar för mjukvarupatent

Amsn är en klon av MSN Messenger med undantaget att Amsn har öppen källkod. Skaparna av Amsn har nu hängt på skaparna av Mplayer och bytt ut sin startsida, mot en nästan identisk startsida som Mplayer har.

Det är hög tid för politiker, och främst EU-parlamentariker, att få upp ögonen för vilka förödande skador mjukvarupatent innebär.

26 mars 2005

Sökmotor för Creative Commons licensierat material

Yahoo har släppt en beta version av en sökmotor som endast söker efter material som är Creative Commons licensierat.

Jag provade att söka på ordet "pirate" med alternativet att bara visa material som kan användas för kommersiella syften. Första resultatet hade rubriken: "Michael Moore: pirate my film, please". Frasen är en rubrik på en blogg som skrivs av personerna bakom licensen Creative Commons.

Det finns ett citat av Michael Moore i den bloggen som är intressant: "I think information, art and ideas should be shared".

Free the Mind kan inget annat än att hålla med och hoppas att fler liknande initiativ som Yahoo:s sökmotor dyker upp.

24 mars 2005

FFII: Call to Action

Vi befinner oss just nu i en period där det är EU-parlamentarikerna som behöver övertygas om mjukvarupatentens faror. Ett problem är att mjukvarupatents faror alltför ofta associera med open source rörelsen och open source rörelsen associeras inte med pengar. Florian Müller på NoSoftwarePatents.com menar att när samhället står mot pengar så vinner alltid pengar.

Många EU-parlamentariker har tyvärr den föreställningen om att mjukvarupatent endast drabbar open source rörelsen. Det är av största vikt att dessa övertygas om att mjukvarupatent mycket väl är en fråga som berör och drabbar hela industrin.

Enligt Müller finns det otaliga företag som är oroliga för mjukvarupatent, men att detta måste bevisas för EU-parlamentet.

Därför har två av NosoftwarePatents.com:s sponsorer, 1&1 Internet AG och MySQL AB, kört igång en "Call to Action". De söker företagare som har intäkter i miljon dollar- eller euroklassen. Om ni jobbar på ett sådant företag (eller känner någon som gör det) och ni känner er hotade av mjukvarupatent så kontakta gärna NoSoftwarePatents.com på adressen: partners@nosoftwarepatents.com.

Müller önskar också att människor sprider ordet.

Enligt 1&1 Internet AG:s och MySQL AB:s öppna brev till deras industri kollegor så kommer Bryssel de närmaste månaderna bli ett "kapital centrum" för lobbyism. De största företagen är medvetena om att det här troligen kommer bli deras sista chans att införa ett patentsystem likt den amerikanska i Europa. De kommer att pumpa in miljontals dollar i lobbyverksamheten. Dessa lobby pengar har inte vi motståndare. Å andra sidan är vi många engagerade som kämpar frivilligt. Det är inte försent än.

23 mars 2005

Indien godkänner patentlag

Det indiska underhuset, Lok Sabha, godkände igår det omstridda lagförslaget som tillåter patent på läkemedel, agrikultur-produkter och mjukvara. Allt efter påtryckningar från WTO.

Indiens handels- och industri minister, Kamal Nath, sa att den indiska läkemdelsindustrin tack vare WTO:s avtal för immateriell egendom, TRIPS, exporterade läkemedel för 160 miljader indiska rupier (cirka 24 miljader kronor). TRIPS är samma avtal som nu tvingar Indien att tillåta patent på läkemedel och agrikultur-produkter (däremot verkar mjukvarupatent vara Indiens eget val).

Free the Mind frågar sig varför Indien vill införa dessa patent, som garanterar högre priser och förlust av människoliv, när deras industri går så bra utan? Eller enligt det kända talessättet: "If it ain't broken, don't try to fix it"...

19 mars 2005

Mjukvarupatent - vad kommer hända nu?

Efter att ministerrådet godkänt ett direktivet skickas den till parlamentet för en andra läsning. Den andra läsning för mjukvarupatentdirektivet är planerad att börja i slutet av våren eller början av sommaren. Detta för att dokumenten måste översättas till EU:s alla officiella språk innan en läsning får börja.

Innan den andra läsningen kan EU-parlamentet rösta om de ska förkasta direktivet. Om de inte förkastar direktivet så har de tre månader på sig att behandla den. I normala fall kan de under en andra läsning inte föreslå några förändringar av direktivet. Då återstår alternativen att antingen förkasta eller att anta direktivet.

Under processen av mjukvarupatentdirektivet var det dock ett EU-parlamentsval emellan. Det innebär att EU-parlamentet under den andra läsningen får komma med förslag till förändringar av direktivet. EU-parlamentet har därmed tre alternativ: De kan nu förändra, förkasta eller anta direktivet.

Ett stort problem är att varje förslag till förändring kräver sin egen omröstning. Dessutom krävs det en absolut majoritet (367 röster) vid varje omröstning för att förslagen ska antas. För att förkasta direktivet krävs det också en absolut majoritet av EU-parlamentets röster.

Även om EU-parlamentet bara lyckas få igenom en enda förändring så skickas direktivet tillbaka till ministerrådet. Vid den första läsningen har EU-parlamentet ingen beslutande makt. De kan endast ge sin åsikt på direktivet. Sen är det upp till kommissionen att bestämma om de vill ta hänsyn till EU-parlamentets åsikter. Vid den andra läsningen har EU-parlamentet en beslutande makt. När direktivet skickas tillbaka till ministerrådet så har ministerrådet tre månader på sig att behandla direktivet. Ministerrådet kan nu antingen anta EU-parlamentets ändringar eller avvisa dem.

Om ministerrådet inte väljer att anta de förslagna förändringarna så måste förlikningskommittén kallas in inom sex veckor. Denna kommitté har sex veckor på sig att ta fram ett utkast utifrån EU-parlamentets senaste lagstiftningsresolution. Om kommittén inte lyckas ta fram ett utkast så förkastas hela direktivet.

Om kommittén lyckas enas om ett utkast skickas denna tillbaka till både EU-parlamentet och till ministerrådet för att formellt antas. Båda instituterna måste godkänna utkastet för att den ska antas.

Det kan inte ha undgått någon att ministerrådet misstänks för att ha brutit mot sina egan procedurregler (mer om detta i en kommande text). Därför har röster höjts för att ställa ministerrådet inför EG-domstolen. I nuläget är dock bevisläget för svagt för en sådan handling. Det är däremot inte uteslutet att ställa ministerrådet inför EG-domstolen om det dyker upp starka bevis.

18 mars 2005

Mplayer läggs ner?

Mplayer är en mediespelare som klarar av otaliga video-, musik- och bildformat. Den skapades för Linux men kan köras på många andra system. Inte nog med det så är den dessutom ett open source projekt. Därför hotas denna uppskattade mediespelare, liksom alla andra open source projekt, av mjukvarupatent.

Ännu finns det inget juriskt stöd för mjukvarupatent i EU, men förespråkarna för mjukvarupatent vann nyligen ett viktigt slag i EU. Många människor förutser att om mjukvarupatent blir ett faktum i EU så kommer open source samhället att drabbas hårt.

Surfar man in i Mplayers websida träffas man av rubriken: Closed for patent infringement. Alltså, stängt på grund av patentintrång. När man läser vidare förklaras det att sidan har lagts ner på grund av att Mplayer gör intrång på flera patent och att andra öppna mediespelare står på tur.

Lyckligtvis har sidan egentligen inte lagts ner. Skaparna av Mplayer försöker bara visa vad som väntas komma i allt större skala om mjukvarupatentdirektivet blir en verklighet. De uppmanar människor att kontakta sina EU-parlamenteriker och uppmana dem att stoppa direktivet.

Även Free the Mind uppmanar folk att kontakta sina EU-parlamenteriker och uppmana dem att göra allt i sin makt för att stoppa direktivet. Det behöver inte innebär mer än att de går och röstar mot direktivet.

17 mars 2005

Microsoft vill reformera det amerikanska patentsystemet

Den tionde mars gick företrädare för Microsoft ut med ett antal förslag om att reformera det amerikanska patentsystemet. De vill göra det lättare att ta patent samtidigt som de vill göra det svårare att stämma för patentintrång. En snabb genomgång av förslagen visar att de gynnar Microsoft mest. Det hindrar inte Free the Mind att se det som ett erkännande för att patentsystemet har grova brister.

Att Microsoft insett bristerna i systemet nu är inte förvånande. I en dom förra månaden dömdes Microsoft att betala 520 miljoner dollar (cirka 3,5 miljader kronor) till Eolas Technologies. Summa var högre än så men sänktes senare av domstolen.

På det kommer 100 miljoner dollar (cirka 670 miljoner kronor) som Microsoft varje år lägger ner på att försvara sina patent. Enligt Microsofts egna uppgifter försvarar de sig året om mot minst 35 samtidiga anklagelser om patentintrång. Det hindrar dem inte från att ansöka om 3000 nya patent i år.

16 mars 2005

Välkommen till Free the Mind

Patent börjar allt mer uppenbart bli ett allt större problem. Bristerna i systemet går inte att dölja, kritiken växer och många förutspår ett kollaps av systemet. Trots detta trycker många, främst de stora företagen, för allt hårdare patentsystem, mindre öppenhet och med allt svagare argument.

Free the Mind har en stark tro på öppna system och att de öppna systemen skulle kunna ersätta de stängda på ett sätt som tillfredställer hela samhället. Därför kommer denna blogg att bevaka de större händelserna inom patentområdet med hopp om att kunna tydliggöra de allvarliga bristerna i systemet.

Trots att bloggen koncentreras kring patent så kommer andra intressanta händelser kring immateriellrätt också att tas upp.

Uppdatering 18/9 - 2005

Free the mind expanderar