31 maj 2007

Piratpartiet anordnar demonstration

Idag är det exakt ett år sedan polisen slog till mot PRQ och beslagtog servrarna som bland annat The Pirate Bay och Piratbyrån kördes på. Med anledning av detta anordnar Piratpartiet, Grön Ungdom, Liberala Ungdomsförbundet och Ung Vänster en demonstration på söndag.

Tider och platser:
Söndag den 3 juni 2007
Demonstration i Stockholm: Mynttorget klockan 15.00
Demonstration i Lund: Stortorget klockan 14.00

Läs mer på Piratpartiets webbsida.

26 maj 2007

Hål i EU-direktiv släpper kringgående av kopieringsspärrar fri

En domstol i Finland har nu funnit att krypteringssystemet CSS inte längre är effektivt, vilket betyder att det inte längre är olagligt att kringgå krypterinssystemet CSS i Finland. Det hela började egentligen år 2001 då EU antog det så kallade infosoc-/EUCD-direktivet. Direktivet implementerades i svensk lag 1 juli 2005 och senare samma år i Finland. Det är alltså detta direktiv som har gjort det olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddade verk från nätet utan tillstånd. Men direktivet innehåller även en artikel som har gjort det olagligt att kringgå effektiva kopierinsspärrar. Så när en grupp personer i Finland la upp en webbsida där de informerade hur man kringgår CSS så slutade det hela med åtal och frågan kom upp för första i en rättegång. I artikel 6(3) definieras uttrycket "effektiv" som
Tekniska åtgärder skall anses vara "effektiva" om användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras av rättsinnehavarna genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet (anm. min kursivering)
Domstolen baserade sin dom på två expert uttalanden som klargjorde enkelheten i att få tillgång till mjukvaror som kringgår CSS. Därefter drog domstolen slutsatsen att CSS-krypteringen inte längre är effektiv i lagens mening. Domen innebär alltså att en kopieringsspärr inte längre kan sägas vara effektiv i lagens mening när det finns stor tillgänglighet till mjukvara som kringgår spärren, och som därmed blir fri att kringgå.

Mikko Välimäki som företrädde den åtalade drar slutsatsen att domen bör gälla i hela EU eftersom att den finska domstolen använde samma definition av uttrycket "effektiv" som finns i direktivet. Han drar vidare slutsatsen att domen inte bara gäller CSS, och därför kan AACS (krypterinssytemet i Blu-ray och HD-DVD) bli lika fri att kringgå i framtiden baserat på samma dom. Vad jag kan se sträcker sig domen till DRM i allmänhet och då kan man ju snacka om incitament för världens hackare. Hacka tills det blir lagligt att kringgå.

Apropå världens hackare så minns jag ett blogginlägg från Copyriot där han uppmanade till att förbudet mot kringgående av kopieringsspärrar avskaffades så att det skulle vara "upp till världens hackers att släppa sin kreativitet fri och göra DRM-spärrarna meningslösa!" Känns som att vi inte är långt därifrån nu, även om det har blivit lite som att gå baklänges där hackarna gör jobbet innan lagen gör kringgåendet fri...

Jag vet inte om domen kommer överklagas, men det får antas som det självklara så vi får hoppas på att domen håller även i de högre instanserna. Och om domen håller i högsta instans så kommer det blir intressant och se hur och hur snabbt politikerna kommer agera för att täppa till hålet, såvida upphovsrättslobbyn tills dess inte provat på DRM-fria affärmodeller och funnit att de gillar det.

25 maj 2007

Nytt TV-direktiv

Ett pressmeddelande från regeringen informerar att EU:s kulturministrar igår enades om ett förslag till omarbetat TV-direktiv (Audiovisual Media Services Directive COM(2007) 170 final). Ett förslag som Europaparlamentet verkar ha antagit genom bara en första läsning. Jag har inte varit medveten om detta direktiv, men har en känsla av att den kanske inte är helt orelevant för folks värderingar om kommunikation i allmänhet. Kanske någon med mer tid än jag har just nu kan kolla lite närmare på detta direktiv.

Procedur här och senaste förslaget här [PDF].

18 maj 2007

Bodström trycker på för buggning

När riksdagen förra året skulle rösta om buggningslagförslaget (Hemlig rumsavlyssning Prop 2005/06:178) så gick de fyra minsta partierna ihop och lyckades bordlägga förslaget i ett år. Bodström är dock fortfarande ivrig om att få igenom förslaget så snabbt som möjligt. Han verkar med ojämna mellanrum skriva frågor till justitieminister Beatrice Ask och fråga när beslut kommer. Vad hände egentligen med debatten som bordläggningen skulle leda till? FRA:s avlyssningsförslag verkar överskugga debatten om alla andra övervaknings- och tvångsmedelsförslag.

Det tråkiga är att Ask politiskt inte är bättre än Bodström, möjligen även sämre på vissa områden. Så svaret kommer antingen vara flummigt och absolut intetsägande såsom Asks svar brukar vara eller så kommer svaret ligga till Bodströms fördel.

I alla fall, detta visar vi i vårt engagemang att stoppa FRA:s lagförslag inte får glömma bort alla andra övervakningslagförslag.

09 maj 2007

Klartext om FRA:s avlyssningsförslag

Per Agerman på Frendo verkar ha rotat vidare runt FRA och hittat några riktigt intressanta omskrivningar gjorda av FRA.

Debatten kring FRA har varit het och massmedierna har varit väldigt aktiva i sin kritik mot FRA:s avlyssningsförslag. Därför har FRA inrättat en ny avdelning på sin webbsida som de kallar för Klartext!. Där bemöter de kritiken mot avlyssningsförslaget från massmedia, organisationer och enskilda.

I ett av svaren markerade FRA bland annat att "FRA spanar inte på svenskar". Detta byttes dock ut mot mer oklara termer "FRA spanar inte inrikes" och detta byttes i sin tur ut en andra gång mot "FRA spanar inte inrikes, det gäller även när e-posten går över gränsen". Läs om de andra omskrivningarna på Frendo.se och på Ny Teknik.

O ja, helt klart klartext!

Bodström blir ordförande för Ecpat

Ecpat är en förening som beskriver sig själva som en "ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism". Låter fint, men det är inte hela historien. Ecpat är snarare en i raden av organisationer som väldigt skickligt lobbar politiker och strävar efter att myndighetifiera sig själva. Copyriot har skrivit massvis om organisationer som dessa (främst om Fair Play). I Eudoxarapporten Fair Play och moralpaniken skriver Rasmus:
Företagsartade, expertbaserade och mediedrillade organisationer med ambition att myndighetifiera sig är en tidstypisk företeelse. Typiskt består de av en handfull personer som tycks ofta drivna av lika delar personlig karriärism och genuint moraliskt engagemang.

Medan det bland statsvetare och sociologer är högsta mode att forska kring “sociala rörelser” och NGO’s (non-governmental organizations), märker vi här hur andra redan har sprungit förbi sådana distinktioner, och verkar för nå sina mål just genom att röra sig i gråzonen mellan staten, föreningslivet, företagsvärlden och expertsamfunden.

Ett exempel är Friends, en stiftelse med 90-konto men utan medlemmar, som vill motverka mobbing i skolorna. Grundaren Sara Damber har sedermera avancerat in i departementen och är nu projektledare för regeringens kampanj Flicka, som alltså låtit bjuda med Fair Play på en skolturné (för övrigt är Sara Damber även formellt knuten till Fair Play genom deras expertgrupp).

En annan likartad organisation är Ecpat som verkar mot barnsexhandel. De kan sägas ha en dubbel lobbytaktik som även kan anas hos Fair Play: å ena sidan myndighetifiering, å andra sidan mediabomber som kan vändas mot myndigheternas “passivitet”. Hösten 2001 satt Ecpat med i regeringens handlingsgrupp som skulle ta fram en handlingsplan mot sexuellt utnyttjande av barn. Av någon anledning var de dock inte helt nöjda med arbetets framskridande, så de tog tillfället att släppa en av dessa mediabomber, en sensationalistisk rapport om omfattningen av trafficking i Sverige.

Trots att redaktionen för SVT:s Agenda vände sig mot att ta upp siffrorna som fakta, då rapporten var uppenbart dåligt underbyggd, tvingade programledaren Lars Adaktusson igenom inslaget och Ecpat vann en dundrande PR-seger när socialminster Ingela Thalén i direktsändning vek sig och lovade att “tänka om”. Till saken hör att det var Adaktussons egen brorsdotter som skrivit rapporten åt Ecpat. Historien berättas av Petter Ljunggren i Arena 2/03. Påminner inte det hela om Annika Doppings dubbelspel som TV4-producent och Fair Play-aktivist?
Förutom att dessa organisationers tentakler ofta når ända in i svensk massmedia på ett eller annat så finns det även exempel på att i alla fall Ecpat har riktigt goda relationer med Socialdemokraterna. I en debattartikel från 2005 på SvD:s Brännpunkt beklagade sig Helena Karlén från Ecpat att rederierna inte ville ta ett större ansvar mot trafficking genom att låta Ecpat utbilda deras personal och dela ut information till deras passagerare. Vad är då inte bättre än att tvinga rederierna att göra just detta genom lagstiftning? Tre dagar innan debattartikeln publicerades lämnade Monica Green (s) och Carina Ohlsson (s) in en motion som nästan ord för ord är taget från Helena Karléns debattartikel. Nu är det förvisso inte helt ovanligt att olika intresseorganisationer även i Sverige lämnar in egenskrivna motioner via rikdagsledamöter. Det ovanliga i det här fallet var att Monica Green och Carina Ohlsson försökte ge mer inflytande till den privata lobbyorganisation ECPAT att utbilda rederiernas personal och informera om trafficking. Lyckligtvis avslogs motionen, men snacka om försök till myndighetifiering.

Socialdemokraterna är dock inte de ända som driver på Ecpats myndighetifiering. Vänsterpartiets Tasso Stafilidis påverkades uppenbarligen av Ecpat när han i denna artikel talade om Ecpat som en myndighet.

Nu har Ecpat dock tagit nästa steg och rekryterat självaste Thomas Bodström till ordförandeposten i deras lilla stängda förening. Ecpat skriver på sin webbsida:
Under åren som justitieminister har ECPAT Sverige vid åtskilliga tillfällen uppvaktat Bodström, bl a med förslag på förbättrad lagstiftning mot barnpornografibrott, ökad prioritering av barnsexturism och insatser mot trafficking.

- Thomas Bodström har för det mesta varit lyhörd för våra förslag. Han är den person i maktposition som visat störst engagemang i våra frågor, säger Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Thomas Bodström kunde som justiteminister inte gå med i ECPAT då han skulle hamna i en jävsituation. Men som rikdagsledamot och ordförande för rikdagens justiteutskottet finns inga sådana hinder. Därför kan han nu dels vara ordförande för Ecpat och dels vara ordförande i utskottet som bereder de motioner Ecpat eventuellt lämnar in. Ecpat fick sin första (?) motion avslagen i justiteutskottet. De lärde sig av sitt misstag och rekryterade högsta hönset i just det utskottet. Nu vet vi föresten varifrån Bodströms engagemang och alla hot om lagstiftning kring internetcensur i samband med barnporr och prostitution kom från.

Så vad innebär allt det här? Jo, vi har dels en något fanatiskt, väldigt stängd lobbyorganisation som drivas av moral och strävar efter allt mer myndighetsmakt i syfte att stoppa olika sorters barnsexualbrott på alla fronter. De har till exempel en tjänst där vem som helst kan ange misstänkt barnsexualbrott på internet. I värsta fall kan webbsidor som inte har något med barnporr att göra till slut se ut så här (den sidan har flyttat hit istället. Det är svårt att stoppa internet) Ecpat förespråkar aktivt censur av internet och de har varit så skickliga i sin lobbyverksamhet att de inte bara har fått stora internetleverantörer att blockera webbsidor, de har även fått Telia och Bredbandsbolaget att finansiera deras hotline, och får i övrigt bidrag från II-stiftelsen. Ecpat gillar alltså internetcensur. Och de är inte heller sena med att påverka den nya regeringen.

Sedan har vi dels en rikdagsledamot som genom mygel och kohandel drivit genom långtgående övervakningslagar och är en flitig förespråkare av allmän övervakning, tvångsmedel osv. Inte bara det, han är troligen också en av de främsta anledningarna till att Telia och Bredbandbolaget finansierar Ecpats verksamhet. Bodström har en mentalitet där han hotar företag att göra vad han önskar "frivilligt" eller så tvingar han dem med lagstiftning. Bodström är dessutom en jävel på att påverka politikerkollegor och människor och han verkar också tänka utnyttja den egenskapen i detta fall.

Ecpat och Bodström verkar alltså inte vara ett helt lyckat par vad gäller internetsutveckling. Det gäller att forsätta vara vaksam på Bodströms verksamhet.

Jaja, nog med det pessimistiska skriveriet. Det är dock fortfarande ironiskt att Bodström som efter påverkan av upphovsrättslobbyn (har mannen ingen egen vilja?) prioriterade upp piratkopieringen till nackdel för barnporrsutredningar, nu blir barnporrbeskämningens förkämpe. Det kommer bli intressant att se vilken balansgång han kommer hålla i framtiden, för upphovsrättslobbyn har ju knappast gett upp och nu är han ordförande för Ecpat.

Not: Väldigt mycket av informationen i denna bloggartikel kommer från bloggen Sänd mina rötter regn (speciellt här och här).

05 maj 2007

Om det kommande åtalet mot The Pirate Bay

Alla verkar så förvånande över att Håkan Roswall talar om att faktiskt väcka åtal mot personerna bakom The Pirate Bay. Men är det verkligen så förvånande att en person som tar beslut om en så omfattande razzia, på uppdrag av upphovsrättsindustrin, med minst ett års utredning faktiskt talar om att väcka åtal? Alternativet hade varit att abrupt lägga ner åtalet, vilket mer eller mindre skulle ses som ett direkt erkännande på fel beslut av Roswall, och det hade väl varit väldigt pinsamt för speciellt en person som Roswall med tanke på den relation han har till fildelning (åklagat enskilda fildelare) och haft med killarna bakom The Pirate Bay ända sedan han träffade på dem (Kavkazcenter-fallet) tills nu.

Dessutom, med tanke på att den där razzia mer hade som mål att sänka The Pirate Bay med hopp om att servrarna skulle vara för dyra att ersättas så är det självklart att Roswall kommer göra allt för att göra processen så segdragen som möjligt. Han kommer ansöka om ännu en förlängning och troligen få det. Trots att The Pirate Bay aldrig mått så bra som nu så är ju de där servrarna som finns i Roswalls förvar fortfarande troligen värda en hel del. Så räkna absolut med en så lång process som Roswall möjligen kan göra det till.

03 maj 2007

Nästa steg för IPRED2

Eftersom att jag själv inte har tid just nu (eller kommer ha under en period framåt) att skriva längre stycken om IPRED2 (vilket jag gärna hade viljat göra) så tänkte jag bara tipsa om EFF:s nya blogg kring IPRED2. Jag antar och hoppas på att de kommer hålla bloggen väl uppdaterad kring den senaste utvecklingen av direktivet. Deras första artikel är postad och det verkar bli mer EU-mygel väldigt snart:
But we're hearing rumours that the directive is being redirected to the Competitiveness Council, which contains ministers for industry and research. This group meets on May 21, and has no expertise in criminal law: meaning that IPRED2 could be fast-tracked by politicians who may be unaware of its drastic effects on national legal systems' approach to intellectual property.
Det är också högtid att pressa svenska regeringen på svar om var de står i frågan. Vad jag vet, eller snarare har för mig, är att den svenska regeringens inställning hittills har varit och är en "vi väntar och ser"-attityd. Det känns dock att det är hög tid att inta en ställning nu när direktivet hamnat i ministerrådet. Någon som vet mer kring Sveriges inställning i denna fråga? Vilken svensk minister kommer föresten att delta i "Competitiveness Council"?

02 maj 2007

Det magiska HD-DVD-numret

Det är troligen inte många av er där ute som missat de senaste dagarnas händelse kring det magiska HD-DVD-numret. Även om det inte längre spelar det minsta lilla roll om jag publicerar detta nummer eller inte så vill jag också vara med i detta :-)

09F911029D74E35BD84156C5635688C0

Föresten, samtidigt forsätter AACS att knäckas och hackas bit för bit.

Uppdatering: Följ gärna med i texten.. ehh.. jag menar talet :-)