09 juli 2007

Polisen: "TPB kommer inte blockeras"

Kom ett pressmeddelande från polisen nyss:
Rikskriminalpolisen har idag kunnat konstatera att det barnpornografiska material som en längre tid funnits tillgängligt via the Pirate Bay nu har rensats bort. I och med detta kommer the Pirate Bay inte att finnas med på den uppdaterade spärrlista som skickas till internetoperatörerna
Det är bra, men vi kommer inte komma ifrån ett par saker trots detta. Att bilderna som fanns på TPB troligen inte kunde bedömas vara barnpornografi, att censurproblemet med filtret fortfarande kvarstår (polisen kan fortfarande godtyckligt censurera vilken webbsida de vill, utan någon rättslig prövning) och att flera andra webbtjänster som på liknade sätt länkar till barnporr kommer undan. Ingen konsekvens i polisens arbete alltså, vilket betyder att det mest är personligt tycke som styr vilka som blockeras och vilka som inte gör det.

Det dags att göra sig av med filtret som egentligen inte stoppar barnpornografin på något sätt, men hindrar vanliga människor att från besöka och utnyttja helt legitima sidor på grund av inkompetenta, lättpåverkade och censur-ivriga poliser.

IPRED1 har vaknat till liv

IPRED1-direktivet antogs av EU 2004 och skulle ha implementerats i medlemsländernas lagar för över ett år sedan. Vi har hela tiden fått höra att ett förslag är på väg, men inte sett nåt. Men så idag kom promemorian om hur IPRED1 ska implementeras i svensk lag. Om ni kommer ihåg debatten om IPRED1 för några månader sen så vet ni att den främsta oron för detta direktiv var att upphovsrättsfundamentalisterna kommer få rätt att kräva internetleverantörer på abonnemangsuppgifter, utan att behöva gå via polisen. Från pressmedelandet från regeringen kan detta inte framgå mer tydligt
Förslaget innebär att de upphovsmän och andra rättighetshavare som skapat och deltagit i produktionen av musik och film får bättre möjligheter att ingripa mot olovlig fildelning på Internet /.../Därigenom blir det lättare att ingripa mot olovlig fildelning, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av lagliga alternativ för spridning av bl.a. film och musik på Internet
och från sammanfattningen i promemorian
Rättighetshavare ska få samla in och behandla uppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser)
Ponténs våta dröm om polisverksamhet på entreprenad hos Antipiratbyrån börjar bli verklighet. Det var så mycket för jakten efter falska Guuci-väskor, eller hur?

Men det är inte det enda med den här promemorian, det finns mer:
Det ska bli möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för den intrångsgörande varan eller tjänsten. Ett informationsföreläggande får enligt förslaget också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk kommunikationstjänst, som använts vid intrång (anm. min understrykning)
Så fildelningstjänster ska enligt lag bli tvungna att lämna över information om sina användare?

Sen finns även den moderna skampålen forfarande med
Domstolarna ska ha möjlighet att ålägga den som har begått ett intrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet, exempelvis kostnader för att publicera den i en tidning
Måste älska deras simpla resonemang om att bara om vi kan fånga enskilda fildelare och hänga ut dem så kommer fildelningen hux flux att försvinna och människor börjar återvända till de kontrollerade distributionskanalerna och så kommer allt att bli frid och fröjd. Internet kom, internet såg, internet segrade. Vi har lagt den delen bakom oss. Det finns inget återvändo.

Vad som händer nu är att förslaget skickas ut till remissinstanserna. Vilket innebär att Antipiratbyrån och resten av gänget kommer få dregla över förslaget, medan internetfolket som förslaget egentligen berör kommer representeras främst av en eller annan konsumentorganisation (förutom FFII.se och några Linuxföreningar som också är med som remissinstanser). Även om det här förslaget går igenom med de värsta möjliga villkoren så kommer det, som vi alla vet att, som mest innebära ett käpp i hjulet för IT-utvecklingen för en kortare eller längre tid, men det kommer inte stoppa fildelningen. Men det innebär inte att vi kan eller bör ignorera detta förslag då antipiraternas önskan om att stoppa internetutveckligen inte är önskvärd. Det innebär å andra sidan inte heller att vi ska eller bör reagera med panik bara för att beslutsprocessen med detta lagförslag har tagit nästa steg. Istället mottages tacksamt planer och diskussioner på hur vi kan engagera oss mot denna promemoria.

Nu ska jag börja läsa själva promemorian.

För mer information om detta direktiv se tidigare inlägg IPRED1 och min länksamling på del.ici.us.

(Observera att detta är IPRED1 (sanktionsdirektivet) och inte IPRED2 (kriminaliseringsdirektivet))

07 juli 2007

Blockeringen av TPB och hur man kommer runt

Att The Pirate Bay hamnat på polisens barnporrspärrlista är vid det här laget vida känt. Med anledning av att upphovsrättslobby visats sig beredda att gå hur långt som helst för att stänga ner TPB och senaste tiden inriktat sig på internetleverantörer så känns det som att det finns flera hundar begravna här. Precis som förra året då polisen gjorde razzia på PRQ. Vi har några riktigt intressanta dagar och/eller veckor framför oss.

Vissa rykten säger att polisen börjat vackla och nu faktiskt tänker kontakta TPB. Det verkar dock inte som att folk tänker sitta och vänta på att polisen ska uttala sig eller samarbeta med TPB och det dyker därför redan upp frågor och svar på hur man kan komma runt den eventuella blockeringen. Ett sätt att komma runt är redigera hosts-filen på sin dator. Jag har gjort en kort sammanställning av hur man gör detta för Windows-, Linux- och Macdatorer. Ett annat sätt är att byta DNS-server till en annan än den ens internetleverantör tillhandhåller. Jag kommer troligen komplettera sammaställning med hur man gör detta senare. Hittar ni något fel så säg till.

Även om polisen löper linan ut och blockar TPB så tvivalar jag starkt på att blockaden kommer bli långvarig. Blockeringar av stora webbsidor blir sällan långvariga. Vi svenska fildelare är dessutom bra på så är det att få blockeringar upphävda. Dock inte sagt att utvecklingen mot allt fler blockeringar inte är bekymmersamt för friheten på nätet och i allmänhet. Vare sig vi vill eller inte så måste och kommer motståndet mot denna utveckling att öka. Vill vi ha ett fritt internet så behöver vi ta alla kamper som hotar att begränsa det.

Ändringar i patentlagen

Den 1 juli brukar alla beslut om lagändringar som tagit av riksdagen det senaste halvåret träda i kraft. Bland de lagändringar som trädde i kraft 1 juli i år finns en bunt ändringar i patentlagen som syftar till att göra det enklare att ansöka om och inneha patent. Den svenska patenttrenden de senaste åren har ju oroat de svenska politikerna rejält (då de ser patent som ett mått på innovationsgraden i landet). Jag vet dock inte om det finns några invändningar mot dessa lagändringar från patentkritiska föreningar, organisationer och företag.

Informationsmaterial från regeringen:
Sammanfattning

Den 1 juli 2007 trädde ändringar i patentlagen i kraft. Ändringarna innebär att det blir enklare att ansöka om och inneha patent. Den som har ett patent får möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt begränsa omfattningen av patentet. Kraven på vad en patentansökan ska innehålla blir mer enhetliga globalt, vilket gör det enklare att ansöka om patent i flera länder samtidigt.

05 juli 2007

Nytt miljöfall påverkar IPRED2

När IPRED2 först arbetades fram var det uppdelat i två delar, där den ena delen behandlades under EU:s första pelare* och den andra delen under EU:s tredje pelare. Denna uppdelning var tvungen att ske eftersom att straffrättsliga frågor endast får behandlas genom EU:s tredje pelare. Frågor som drivs under tredje pelaren kräver dock total enighet i ministerrådet för att antas. Detta är ur förespråkarnas perspektiv inte bra då IPRED2 hade kunnat fällas väldigt lätt. För förespråkarna skulle det vara bättre att driva frågan under första pelaren där total enighet inte krävs av ministerrådet.

Lägligt nog kom det under processen med den uppdelade versionen av IPRED2 en miljödom (C-176/03) från EG-domstolen som konstaterade att straffrättsliga frågor får drivas under första pelaren under vissa stränga villkor. EU-kommissionen såg då sin chans att driva IPRED2 under första pelaren och därmed slippa den totala enigheten som krävs av ministerrådet. Genom att dra tillbaka det dåvarande IPRED2-förslaget, övertolka den nämda miljödomen och övergå sin kompetens kunde EU-kommissionen lägga fram ett nytt IPRED2-förslag som kunde drivas under första pelaren och resten är den historia som jag och andra relativit regelbundet rapporterat om de senaste månaderna.

Denna miljödom innebär dock att makt flyttas över från varje enskilt land utan något godkännande från medlemsländerna, vilket inte har varit speciellt uppskattat av medlemsländernas parlament och regeringar (däribland av Sveriges regering). Många länder har trots detta valt att inte ta ställning i frågan om IPRED2 (däribland Sveriges regering). Den enda anledningen till detta är att det är en ny miljödom (C-440/05) på väg som kommer påverka hur EU hanterar straffrättsliga frågor och medlemländerna har avvaktat tills en dom i detta nya miljöfall kommit.

För någon vecka sedan kom ett yttrande från EU-domstolens generaladvokat i just det nya miljöfallet. Generaladvokatens yttrande är inte bindande för hur EU-domstolen kommer döma i fallet, men jag antar att domstolen oftast går på generaladvokatens linje. Så hur lyder generaladvokatens yttrande? Ja, jag vet faktiskt inte. Men av det jag försökt läsa och förstå så bidrar inte yttrandet till en förbättring av situationen. Det allra viktigaste är dock att efter att denna dom fallit så kommer medlemsländernas regeringar att börja ta ställning i frågan om IPRED2, däribland den svenska regeringen.

*Läs om EU:s pelarsystem på Wikipedia

04 juli 2007

Varning för MPAA-bevakad nedladdningssida

Piratbyrån rapporterar om den nya sidan MiiVi som erbjuder gratis nedladdning av filmer. Haken är att ett program söker igenom hårddisken efter upphovsrättsskyddat material och rapporterar direkt in till MPAA.

Läs mer på Piratbyrån och på Zeropaid.