29 maj 2008

Sydafrika överklagar ISO:s beslut

Som många av er vet så har Microsoft försökt få standardiseringsorganet ISO att acceptera deras standard för dokumentformatet OOXML. Trots att ISO redan accepterat ett motsvarande format (ODF) och trots att OOXML är överfylld av tekniska brister så lyckades Microsoft att med olika metoder av fult spel som mutor i det värsta fallet få tillräckligt många röster i ISO för att få OOXML accepterat av ISO.

Enligt reglerna kan dock beslutet överklagas inom två månader av de nationella standardiseringsorganen som är P-medlemmar (länder som är tvugna att rösta). För några dagar sedan blev Sydafrikanska standardiseringsorganet The South African National Standards Body (SABS) först med att överklaga till ISO. Deras överklagan kan hittas här. Vad jag har förstått det som så kommer det nu åtminstone att bli en utredning kring om allt gått rätt till.

Tycker SBAS visar stor mogenhet när de tar ledningen på detta sätt och uttrycker att detta inte är rätt. Vad jag uppfattat det som så tog SBAS redan från början ledningen när de ledde en grupp med länderna Brasilien, Indien och Kina och där de alla röstade nej till OOXML.

26 maj 2008

Regeringen anordnar branschsamtal för laglig fildelning

Regeringen skickade idag ut följande pressmeddelande:
Branschsamtal för att främja den lagliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via Internet

Regeringen har bjudit in rättighetshavare och Internetleverantörer m.fl. till branschsamtal.

Branschsamtalen ska bidra till utvecklingen av en fungerande och attraktiv marknad för tillhandahållande av upphovsrättsligt skyddat material via Internet. Det handlar om att se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och Internetleverantörer kan komma överens om för att tillsammans minska den illegala fildelningen.

Ett första möte ska hållas den 12 juni. Branschsamtalen planeras att pågå under sommaren och början av hösten och avslutas i mitten av oktober.

Branschsamtalen är ett led i det helhetsgrepp kring fildelningsfrågan som allianspartierna i regeringen enades om tidigare i våras.
Hur kan en marknad någonsin vara fungerande och attraktiv när man alltid enbart lyssnar på den ena sida och inte bryr sig om att lyssna på den sidan som man måste attrahera för att få en attraktiv och fungerande marknad?

Samtalen handlar alltså om att "se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och Internetleverantörer". Mer eller mindre samtal för att godkänna Stims förslag?

17 maj 2008

Jim Keyzer anställdes under pågående utredning

The Pirate Bay skriver på sin blogg att den mutade polisen Jim Keyzer verkligen är den mutade polisen Jim Keyzer eftersom att han anställdes av Warner Brothers redan i augusti förra året då utredningen mot The Pirate Bay fortfarande pågick. De är så säkra på sin sak att de har polisanmält honom.

Det här är stort.