25 november 2005

Microsoft censurerar i MSN Messenger

Alla som använder MSN Messenger känner till att det kan vara krångligt att skicka mp3-filer genom programmet till personerna på vännerlistan. Detta eftersom att Microsoft har fått för sig att mp3-filer är farliga och att vanliga MSN Messenger-användare inte är att lita på. Microsoft har alltså gett sig själva rätten att bestämma åt dig vad som är farligt och vad som inte är det.

Microsoft har dock inte stannat där. Liquid_raven uppmärksammade nyligen på en diskussionstrådEternalsuns, där en av användarna har gjort ett litet test för att se vilka fraser man kan skicka över MSN Messenger och vad som censureras. Och det finns ingen tvekan om att Microsoft censurerar alla fraser som innehåller termen "download.php". Detta är inte heller beroende av vilken version det är på MSN Messenger eftersom att censureringen sker på servernivå.

Även om dessa uppenbara försök att kontrollera innehållet på Internet inte är svåra att komma runt så måste dessa handlingar och motiven bakom dem starkt ifrågasättas.

Testa gärna det öppna instant messenger-protokollet Jabber.

19 november 2005

Patent på bildformatet JPEG överklagas

Public Patent Foundation, PUBPAT, är en organisation som syftar till att representera allmänhetens intressen mot de skador som det amerikanska patentsystemet orsakar, speciellt när det gäller felaktigt beviljade patent.

PUBPAT lämnade den 16 november 2005 in en formell överklagan [PDF] till det amerikanska patentverket med en förfrågan att patentet på bildformatet JPEG upphävs. I sin överklagan skriver PUBPAT att även om Compression Labs innehar ett patent som relaterar till komprimering av bilder så erbjuder företaget varken en produkt eller någon tjänst. Compression Labs utnyttjar istället patentet för att trakassera alla företag som använder sig av det internationellt standardiserade JPEG-formatet för komprimering av digitala bilder i sina produkter.

Företaget Acacia jobbar på exakt samma sätt. De erbjuder varken produkter eller tjänster. De enda de gör är att kräva småföretagen på royalties, för en idé Acacia varken har realiserat eller kommit på först. De har bara lyckats ta patent på idén.

PUBPAT:s överklagan baseras dock inte på att Compression Labs trakasserar företagen. PUBPAT anser sig istället ha hittat ett så kallat "prior art". Prior art syftar på den information som offentliggjorts innan ett patent har ansökts. Detta betyder helt enkelt att Compression Labs patent inte var nytt när det ansöktes och därmed borde deras patent inte vara giltigt.

15 november 2005

Upphovsrättsindustrin lobbar för datalagring

Pär Ström som driver stoppa-storebror.se och Atomer och Bitar skrev igår ett extra nyhetsbrev med anledning av EU:s datalagringsdirektiv[PDF]. Där sammanfattar han turerna med direktivet i EU:s beslutsmaskin. Som vanligt är det riktigt skrämmande hur EU-kommissionen och ministerrådet försöker driva igenom kontroversiella direktiv. Pär Ström skriver:
Den 13 december är det omröstning i parlamentet, och många ledamöter känner inte till att man frångår den vanliga tågordningen med omröstning vid två tillfällen med diskussion däremellan. Nu avgörs saken redan vid den första och enda omröstningen, vilket gör att ”data retention” kan komma att röstas igenom av misstag.
Tidigare har upphovsrättsindustrin uttryckt åsikter om att man borde använda redan lagrade personuppgifter för att jaga människor för upphovsrättsbrott. Nu skriver Ström att upphovsrättsindustrin flitigt har lobbat Europaparlamentariker:
9. Intressant nog finner vi upphovsrättsindustrin bland dem som nu ivrigast lobbar i Bryssel för data retention. Bland annat har lobbyister för Warner Brother, Music Publishers Association och International Video Federation ringt runt till parlamentsledamöter och argumenterat för data retention. Det ser alltså ut som om det som planeras är att de lagrade trafikdata ska användas för att jaga personer som laddar ned musik...
Och tydligen är den svenska regeringen också för just denna användning av lagrad data:
10. På Sveriges representation i Bryssel (alltså den svenska regeringens kontor) hyser man åsikten att det vore bra om personuppgifter från data retention kan användas för bekämpning av alla typer av brott. Detta har meddelats mig från en synnerligen pålitlig och välplacerad källa.

14 november 2005

SonyBMG:s rootkit bryter mot upphovsrättslagen?

SonyBMG hade det inte lätt förra veckan när det uppdagades att de genom ett rootkit spionerade på sina kunder utan att ha informerat dem om det. Det blev också värre när det rapporterades att diverse olika virus utnyttjade SonyBMG:s rootkit.

Nu rapporterar De Winter Information Solutions att själva rootkit:et verkar bryta mot upphovsrättlagen. Samma upphovsrättslag SonyBMG så gärna vill värna om. Rootkit:et verkar innehålla delar av kod från open source-programmet LAME, men SonyBMG har tydligen misslyckats med att uppfylla licenskraven.

Uppdatering:Muzzy's research about Sony's XCP DRM system kan du läsa mer teknisk information om hur SonyBMG:s rootkit bryter mot upphovsrättslagen.

09 november 2005

Svensk premiär för Creative Commons

creativecommons.se meddelar man att den svenska anpassningen av Creative Commons är klar och att det bara återstår smådetaljer. Svenska användare ska kunna börja använda licenserna i slutet av november.

Lästips: Creative Commons Licenser i Svensk Rätt: En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt [PDF] av Karl Jonsson och Stellan Björnesjö.

Microsoft deltar inte vid Dreamhack Winter 2005

Arrangörerna för Dreamhack verkar ha luckrat upp deras policy kring piratkopiering. Därför har Microsoft bestämt sig för att inte ställa upp på Dreamhack Winter 2005. Följande går att läsa på Johan Lindfors' blogg:
Microsoft har under flera år medverkat framgångsrikt på Dreamhack och har aldrig haft ambitionen att agera poliser eller jaga fildelare på evenemanget. Skillnaden i år är att arrangörerna beslutat att inte ha en policy kring detta, något som vi på Microsoft inte kan acceptera.

07 november 2005

Politiker vill utnyttja lagrad data för att jaga pirater

Michelle Childs från konsumentorganisationen CPTech närvarade vid konferensen Creative Economy Conference som syftade till att avhandla "den kreativa ekonomins framtid och den intellektuella egendomens värde", och som hölls inom ramen för Storbritanniens ordförandeskap i EU. Childs nämnde i sin rapport om den bisarra konferensen att vissa representanter för upphovsrättsindustrin hade åsikter om att man borde använda redan lagrade personuppgifter för att jaga människor för upphovsrättsbrott:
We were told in our group that if data was being kept for one purpose it might as well be used for everything else.
Tankarna faller självklart direkt på det liggande EU-direktivet om att lagra all elektronisk tele- och datatrafik i syfte att förebygga och lösa grov brottslighet, såsom terrorism och organiserad brottslighet. Det är dock inte bara upphovsrättsindustrin som har kommit på tanken att använda redan lagrade personuppgifter för andra syften.

Datalagringsdirektivet [PDF] behandlas just nu av EUs utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och en stor mängd ändringsförslag [PDF] har strömmat in. Förutom Charlotte Cederschiölds ändringsförslag, som ständigt strävar efter att begränsa direktivets omfattning, kan man, bland annat, också hitta ett ändringsförslag från den engelske europaparlamentarikern Bill Newton Dunn:
Data retention requirements are of primary importance to allow law enforcement measures and judicial proceedings to be taken against all forms of online crimes. Without a requirement to retain data, authorities face significant obstacles in tracking illegal activities and identifying suspected infringers, and in talking actions to enforce offences and legal rights. This Directive should therefore cover all forms of criminal offences.
Dunn vill alltså utvidga det redan kontroversiella direktivet till att inkludera all sorts online-brottslighet.

Utskottet kommer att rösta om ändringsförslagen den 24 november. Vill du kontakta politikerna i utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter för att berätta om dina åsikter, så hittar du deras kontakt uppgifter här.

04 november 2005

Filmpatent ingen verklighet än

Efter att en skribent på Slashdot tabbade sig och skrev att det amerikanska patentverket hade beviljat patent på en filmhandlig igår så spreds nyheten som en lödeld på internet och många människor uttryckte sin illska över detta på internetforumen.

Det verkar dock vara ett missförstånd som ligger till grund för nyheten på Slashdot. Det har alltså inte beviljats något patent på något film-manus. Vad som har hänt är att det amerikanska patentverket har gjort en patentansökan på ett film-manus publikt, vilket är helt i sin ordning.

Enlig den amerikanska patentlagstiftning ska en patentansökan hemlighållas i 18 månader innan den publiceras för allmänheten, och det var detta som hände igår. Detta betyder dock inte att patentet säkert kommer att beviljas eller att det är större chans att den kommer att beviljas. Det betyder bara att vi nu kan läsa världens första patentansökan på ett film-manus.

Det är dock konstigt att missförståndet kunde ske. Pressmeddelandet från Andrew Knights, som har ansökt om patentet, är väldigt tydlig om att det endast handlar om en publicering och inte något beviljande:
Further to a policy of publishing patent applications eighteen months after filing, the U.S. Patent and Trademark Office is scheduled to publish history’s first “storyline patent” application today. (anm. min kursiv)
Länktips: Kan jag patentera min film... nu?

Medieföretagen gör ekonomiska vinster på illegal fildelning?

Jonas Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap i London, har i tidningen Ny Teknik skrivit den intressanta debattartikel Apple styr kundens val av innehåll. Där han skriver om hur medieföretagen med en medveten strategi gör ekonomiska vinster på den illegala fildelningen och på det faktum att de fortfarande har kontrollen över hårdvaran:
Apples nya version av mediaspelaren Ipod, den ultimata symbolen för hur medieföretagens strategi att få konsumenterna att enbart ladda ned konventionellt upphovsrättsskyddat material, har reformerats. Med den nya Ipoden styr hårdvaran valet av medieinnehåll på ett subtilt sätt...

03 november 2005

Dokument avslöjar Gula brigadens aktiviteter

I ett större temareportage i senaste numret av Veckans Affärer avslöjades det att Motion Pictures Association, MPA, medvetet försökte sprida en lögn om att de servrar som Antipiratbyrån fått polisen att ta med sig från Bahnhof innehöll träningsmanualer för terroristgruppen Gula Brigaden.

Oscar Swartz råkar ha dokumentet där kopplingen mellan fildelning och terrorism görs och han har lagt upp den här.

02 november 2005

Även STIM fildelar

Copyriot skriver om ett protokoll från ett personalmöte från STIM, som avslöjar att även STIM fildelar... fast analogt.
Kom med förslag på aktiviteter efter jobbet när avräkningen är klar. Om man har pocketböcker liggandes hemma, ta med och sätt i bokhylla, så kan vi byta med varandra (som svensk musik gör).
Det är värt att citera Copyriots avslutande kommentar:
(Har STIM:s musikbyråkrater ingen respekt för alla de tusentals författare som skulle svälta ihjäl om alla bytte böcker med varandra sådär?)