30 maj 2006

Studie förspråkar flatrate

För några månader sen släpptes en engelsk översättning [PDF] av en fransk studie som förespråkar flatrate. Den är sponsorerad av STIM:s franska motsvarigheter, så ni kan ana vad slutsatsen av studien är utan att ha läst den. Men jag har skummat igenom den och kan sammanfatta den kort.

Den tar överhuvudtaget inte upp problematiken kring flatrate, mer än indirekt genom att påpeka att det inte ligger i den franska traditionen att kollektivt förvalta upphovrättspengar. Detta ser de dock, självklart, inte som något problem. Snarare handlar studien om man kan och i så fall hur man kan implementera ett flatratesystem i Frankrike. Alltså om lagstiftningar och internationella förpliktelser tillåter det. De kommer fram till att det går utmärkt. Studien handlar också till en stor del om nedladdning kan anses vara kopiering för privatbruk.

I denna studie, mer än någon annanstans, blir det klart att det inte är kartan det är fel på. Det är landskapet som är fel och måste mot alla odds grävs om till att likna kartan. De citerar och hänvisar till och med till förarbeten och lagar från mitten av 90-talet som säger att lagarna då ska anpassas till dagens situation.

I övrigt är det samma gamla visa med att nedladdning ska vara tillåtet om artisten får ersättning (studien koncenterar sig i huvudsak på musiker), att ISP:er ska erläggas en avgift osv. En ny idé de har dock är att uppladdningensrätten ska ges till förvaltningsorganisationer. Det ska alltså bara vara förvaltningsorganisationer som ska ges rätten att ladda upp musikfiler (första gången och som sedan får fildelas fritt?). Detta eftersom att de menar att det inte finns något annat sätt att införskaffa tillåtelser från upphovsrättsinnehavarna för att ladda upp filer. Samtidigt passar de på att påpeka att förvaltningsorganisationer egentligen borde ge tillåtelse för både upp- och nedladdning och att man då faktiskt ska ta ersättning för upp- respektive för nedladdningen.

När det gäller fördelningsmodeller så föreslås det att det skapas en kommission med representanter från olika intressegrupper i samhället som får sitta och avtala med varandra. Annars kunde jag inte tyda mer än att fördelningen av bredbandsskatten ska fördelas så lika som möjligt mellan alla upphovsrättsinnehavare.

Jag ansvarar inte om det finns fel i min sammanfattning (har som sagt bara skummat igenom texten).

29 maj 2006

Miljöpartiet vill inte legalisera fildelning

I helgen höll Miljöpartiet ett kongressmöte där de antog sitt valmanifest. Grön Ungdom hade redan innan kongressen börjat gått ut med att de ville få in fildelningsfrågan i valmanifestet. Resultatet blev en katastrof.

Följande formulering är vad de lyckades få in i valmanifestet:
Nedladdning av exempelvis musik och filmer för privatbruk ska vara tillåtet, men musikerna måste få kompensation.
Det är alltså inte alls fildelning Miljöpartiet vill legalisera. De vill inte ens legalisera nedladdningen. Det de vill göra är att legalisera nedladdning på villkoret att musikerna får "kompensation". Hur skiljer sig detta från vad som gäller idag? Redan idag är man tvungen att kompensera skaparna av de upphovsrättsskyddade filer man laddar ner (om skaparen så vill). Den enda skillnaden mot idag är i så fall att det bara är musikern som Miljöpartiet vill "kompensera". Man kan fråga varför till exempel filmmakarna inte ska få betalt. Eller varför alla andra som får sina upphovsrättsskyddade filer nedladdade (bloggar, bilder, program etc) inte ska "kompenseras"?

Som grädde på moset har Piratpartiets Rickard Falkvinge lyckats hitta forumleringar från Antipiratbyrån som tyder på att Miljöpartiet nu, efter det antagna valmanifestet, har nästintill identiska åsikter med Antipiratbyrån. Och dessa hycklande åsikter säger Ellinor Scheffer, språkrör för Grön Ungdom, ska vara prioriterade under valmanifestet och fyra år framåt för Miljöpartiet.

26 maj 2006

EU-kommissionen: Mjukvarupatent är olagligt

I förslaget till rådets förordning om gemenskapspatent [PDF] gav EU-kommissionen förslaget att EPO:s utvecklade praxis skulle tillämpas på gemenskapspatenten. Det skulle innebära att mjukvarupatent accepterades i EU. Med tanke på att flera EU-medlemsstater avslagit ansökningar om patent på mjukvara och europaparlamentet förra året avslog mjukvarupatentdirektivet så ställde den polska europaparlamentarikern Adam Gierek en fråga till EU-kommissionen om de fortfarande ställde sig bakom detta uttalandet i förordningen.

Kommissionen svarade att EPO kan kontrollera beviljande-fasen av ett patent, men när ett patent väl beviljats så faller frågorna om till exempel patents giltighet under förordningen om gemenskapspatent. EG-rätten är dessutom inte bunden att följa EPO:s praxis. Kommissionens slutsatsen är alltså att EPO måste följa den praxis som skapas av gemenskapspatenten, och inte tvärtom. Inte nog med det, för första gången har EU-kommissionen sagt att mjukvara inte går att patentera, utan att gömma sig bakom det ökanda uttrycket "som sådant".

19 maj 2006

Ladda ner den fria filmen - Elephants Dream

Elephants Dream är en animerad kortfilm som släppts under en creative commonslicens. Inte nog med det så skapades filmen enbart med fria verktyg, såsom 3D-programmet Blender.

Filmen hade premiär i Nederländerna för några månader sen. Sedan släpptes DVD:n, som snabbt lades upp på YouTube [YouTube versionen] (i ganska dålig kvalitet). Skaparna av filmen gjorde det dock klart från början att de tänkte släppa filmen även på nätet i varierande kvalitet. Sagt och gjort. För några timmar sedan lades filmen upp av skaparna på nätet, och går nu att ladda ner. Även filmmusiken och alla produktionsfiler går att ladda ner. Man kan dock fortfarande köpa filmen på DVD också. Filmen har hittills sålts i över 2000 exemplar.

Filmen som knappt är tio minuter lång tog sex personer över sex månader att skapa. Projektledaren (och skaparen av programmet Blender) Ton Roosendaal har dock redan annonserat att nästa fria film redan planeras. Förhoppningsvis har skaparna av Elephants Dream lagt grunden för fler initiativ med fria filmer, vilket också var ett av målen med Elephants Dream.

Uppdatering:

Nedladdningssajten går upp och ner på grund av mycket trafik. Försök igen senare om det inte funkar.

17 maj 2006

Xbox 360 hackas sakta men säkert

Förra hösten sa Chris Satchell från Xbox Advanced Technology Group att det i Xbox 360 skulle finnas säkerhetsnivåer som hackarsamfundet aldrig tidigare sett. Mindre än fyra månader efter lanseringen av Xbox kunde vi bokstavligen se [YouTube video] de första brända spelen spelas på Xbox 360. Detta var under marsmånad och hacket möjliggjordes genom att hackargruppen genom ett modifierat firmware "lurade" 360:n att tro att den brända DVD-R-skivan var en legetim Xbox-skiva. Men även om gruppen beskrev hur de ordnade hacket så vägrade de att släppa det modifierade firmwaret.

Mindre än två månader efter att den första gruppen lyckades spela brända skivor på 360:n så har ett nytt hack kommit. Det nya hacket bygger på samma princip med att lura 360:n till att spela från brända skivor. Fördelarna med det nya hacket är att denna gång så har firmwaret släppts och finns smidigt tillgänglig på The Pirate Bay. En annan stor fördel är att man via sin PC kan flasha 360:ns DVD-spelare, vilket man var tvungen att göra manuellt med det äldre hacket. Dessutom medföljer endel andra mjukvaror som förenklar processen. Även om det fortfarande är svårt att modifiera sin 360 med detta hack, så var det mycket svårare bara för två månader sen.

Observera dock att det äldre hacket gäller endast Xbox 360:s med DVD-spelare från Hitachi-LG och det nyare hacket gäller endast Toshiba-Samsungspelare. Endel andra saker som kan vara bra att veta är att dessa hack inte möjliggör att man kör egenkodade mjukvaror på 360:n och spelen måste fortfarande ha rätt regionskodning. Dessa båda begränsningar beror båda på samma problem, men som troligen bara kräver lite mer tid för att knäckas.

(Via Intrikat IT)

16 maj 2006

Gnuheter är tillbaka

Gnuheter skapades för ungefär sex år sen för att fylla ett behov av en nyhetsrapportering och debatt kring FLOSS, upphovsrätt osv. Gnuheter lades dock ner förra året då det ansågs att det inte längre fanns ett behov.

Men nu är Gnuheter tillbaka, i ny stil, ny form och under nytt namn. "Planet Gnuheter" är en bloggportal där det för tillfället samlats bloggar som tillhör personer och organisationer som förespråkar ett friare internet. Dock verkar "andra sidan" också vara välkomna på den nya Planet Gnuheter.

07 maj 2006

Utslag i EG-domstolen underlättar försäljning av generiska läkemedel

Skyddstiden för patent på medicin och andra kemiska substanser kan nuförtiden vara upp till tjugo år. Utöver denna tid kan patentinnehavaren ansöka om ett tilläggsskydd som kallas för "supplementary protection certificate" (SPC). Detta är en rättighet som liknar patenträtten och kan ansökas av patentinnehavare till läkemedel och andra kemiska substanser. Om ett antal kriterier uppnåtts så kan skyddstiden på substansen ökas med upp till fem år. Bör också tilläggas att SPC måste sökas i varje enskilt land och kan inte sökas direkt på EU-nivå.

För några dagar sedan kom det ett utslag från EG-domstolen som kommer begränsa rätten att få SPC. Det började med att Massachusetts Institute of Technology (MIT) sökte en SPC för ett läkemedel som används för behandling av hjärncancer. Läkemedlet som heter Gliadel består av det aktiva ämnet karmustin och bärsubstansen polifeprosan. Polifeprosan kontrollerar enbart frigörandet av karmustin, som annars snarare är dödlig vid ett plötsligt frisläppande.

För att man ska få en SPC krävs bland annat att det finns en "kombinationen av aktiva ingredienser i ett läkemedel". MIT argumenterade att så var fallet och ansökte om SPC i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. I Frankrike och Storbritannien beviljades MIT en SPC, men i Tyskland avslogs MIT:s ansökan av det tyska patent- och registreringsverket år 2001, som argumenterade att en SPC bara kunde beviljas om det fanns en kombination av aktiva substanser. MIT som överklagade beslutet hamnade så småningom i Tysklands högsta domstol. Domstolen i sin tur ställde frågan till EG-domstolen.

Den 4 maj beslutade EG-domstolen att Gliadel inte kunde anses innehålla två aktiva substanser. Följden blir nu att de generiska läkemdelsförtagen snabbare kan komma ut med sina rejält billigare läkemedel.

Det kommer bli intressant att se om läkemedelsföretagen nu kommer lobba EU till att stryka ordet "aktiva" i meningen "kombinationen av aktiva ingredienser i ett läkemedel".

06 maj 2006

Microsoft hänger på Ericsson - Investerar mer utan mjukvarupatent

Det var inte bara Ericsson som hotade med att flytta ut jobben om de inte fick mjukvarupatent. Även Microsoft hotade Danmarks premiärminister Anders Fogh Rasmussen att döda de då 800 jobben på Navision i Danmark om mjukvarupatentdirektivet inte gick igenom. Hotet bakslog och fick de danska socialdemokraterna att dra tillbaka stödet för direktivet.

När Microsoft hotade Rasmussen hade Navision 800 anställda. Idag har de 850 anställda och nu rapporterar ComputerSweden att Microsoft investerar i Navision och nyanställer 50 personer till.

Slutsats: Man forskar där det är billigt och tar patent där man vill ha kontroll.