29 januari 2007

Patentansökningarna minskar igen

Jag har tidigare skrivit om att antalet svenska patentansökningar minskar. NyTeknik rapporterade nyligen att antalet ansökningar minskade även under 2006. Det betyder att antalet svenska patentansökningar minskat med 40% sedan år 2000.

Förklaringarna till raset är olika och det talas om flytt av huvudkontor utomlands och fler ansökningar via EPO ("europeiska patentverket"). De små ökningarna via EPO kompenserar dock inte raset i Sverige.

Eva Jarnvall, ansvarig för patentfrågor på Svenskt näringsliv menar att många företag blivit mer restriktiva när de söker patent. De "söker inte längre på allt som rör sig". Vilket i och för sig skulle vara en lättnad om det fanns underlag för påståendet. Speciellt mindre företag tycker att det är både dyrt söka patent och sedan hävda sina rättigheter. Jarnvall tycker trots detta att det inte är bra att små företag avstår från patent.

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Solveig Hellquist har reagerat på artikeln i NyTeknik och vänt sig till näringsminister Maud Olofsson med en fråga. Hellquist tar upp små företagarnas svårigheter med att hävda sina rättigheter. Ändå lyder hennes fråga: "Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att antalet svenska patent ska kunna öka?" Och då antar jag att hon inte har några avsikter med en mer genomgående ändring av dagens patentsystem som sätter utveckling i centrum istället för de stora företagens kontrollsug. Eller ett alternativt system som gynnar forskningen och utvecklingen.

Har svårt att se hur dessa patentförespråkare resonerar. De vill alltså bland annat få små företag som inte ser någon nytta med patent att söka dessa... för att det är bra? Bra för på vilket sätt och för vem egentligen?

Jag tror mycket av dagens problem beror på att politiker betraktar antalet patent som ett rent mått på innovationsgraden i ett land eller område. Tolkning är ungefär: Få patentansökningar är lika med lite/dålig innovation. Många patentansökningar är lika med mycket/bra innovation. Människor kan alltså omöjligen vara innovativa om de inte även söker patent. Eller nåt sånt? Gissningvis beror det på okunskap och/eller invanda uppfattningar om patent och patentsystem.

25 januari 2007

Odenbergsamhället

Så då har termen "Odenbergsamhället" myntats. SvD var först ut med det 12 januari i en ledare av Kristian Karlsson. Bodström är tydligen inte den enda politiker som är kapabel till att få ett helt samhälle döpt efter sig.

För övrigt så höll Odenberg tydligen ett pressmöte igår där han med ungefär samma taktik som Bodström försökte blidka kritikerna genom att peka på symboliska förändringar. För symboliska ändringar är allt de är. Huvudsyftet med lagförslaget kvarstår, svenskarnas kommunikation ska övervakas totalt och utan någon meningsfull kontroll över galenskapen.

Läs även på Copyriot: Teknikneutralismen spökar igen

24 januari 2007

Italiensk domstol tillåter fildelning

En dom från en italiensk domstol slår fast att nedladdning (fildelning?) för icke-kommersiellt bruk är tillåtet. Läs mer på MSNBC.

Uppdatering: Oberservera att såsom Rick Falkvinge påpekar så är detta egentligen ingen stor grej. Vad som var intressant med nyheten var att det var "criminal court" som hade utfärdat domen. Och med tanke på att IPRED2 är ett "criminal directive" så kan det eventuellt finnas vissa intressanta aspekter. Borde skrivit detta från början.

19 januari 2007

Regeringen smyger igenom FRA:s avlyssningsförslag

Enligt en källa till NyTeknik tog regeringen igår beslut om att ta nästa steg med FRA:s avlyssningsförslag och skicka det till lagrådet. Beslutet togs utan att det placerats på ärendeförteckningen, vilket alltså betyder att beslutet togs i smyg.

Men efter att lagrådet kritiserat sönder förslaget så kommer det väl att förkastas? Såsom Johan Linander sa? Nej, inte enligt artikeln i NyTeknik. Därefter ska är det tänkt att de borgliga partierna och Socialdemokraterna ska forsätta bereda förslaget och därmed alltså frysa ut de två mest övervakningskritiska partierna i riksdagen.

En udda sak dock. Regeringen träffades och beslutade att forsätta med förslaget igår. Men redan innan dess stod det i informationsmaterial utgiven av statsrådsberedningen att lagförslaget kommer avlämnas åttonde mars. Hur funkar det egentligen?

Via Rick Falkvinge

17 januari 2007

Ingen upphovsrätt i år men massor av övervakning

Statsrådsberedningen har gett ut informationsmaterial om vilka propositioner och skrivelser som regeringen planerar att avlämna under resten av året. Bland justitedepartementets planerade propositioner hittar jag vad gäller immaterialrätt bara Harmonierad patenträtt (2 mars) och Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (9 mars). Alltså inget sanktionsdirektiv (IPRED1) i år verkar det som. Skulle ha implementerats 29 april förra året egentligen. Och IPRED2 är på väg. Det går undan i EU men slutar i en flaskhals i regeringen.

Dock verkar det bli desto mer övervakning, tvångsmedel och integritet. Detta både hos Justitedepartementet och Försvarsdepartementet. Totalt sju stycken lagförslag från de båda departementen gemensamt (titlerna tenderar att vara ganska kryptiska så jag kan ha missat någon/några). Observera då speciellt att FRA:s avlyssningsförslag kommer avlämnas av Försvarsdepartementet 8 mars (En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet). Detta alltså trots all kritisk och alla debatter senaste tiden. Jaja, förhoppningsvis blir det så som Johan Linander säger om att förslaget faller efter en granskning i Lagrådet.

16 januari 2007

Diverse nytt

Ett par saker i korthet. Ställ The Pirate Bay mot väggen. Killarna bakom TPB kommer sitta i ComputerSwedens heta stol och det är bara att skicka in era frågor.

Mannen som dömdes för att ha delat ut musik på DC har överklagat och fått prövningstillstånd av hovrätten. Det är som förra överklagandet åklagarens tekniska bevisningen som ska prövas.

Piratbio på fredag. Eller rättare sagt Youtubefestival. Läs mer här.

12 januari 2007

The Pirate Bay vill köpa en nation

För ett par dagar sedan uppmärksammades det att det lilla frustedömet Sealand (550 kvadratmeter) är till salu. Nu försöker The Pirate Bay tydlig köpa denna lilla nation. Läs mer här.

Men priset på nationen är 2 miljader dollar och utifall att de inte lyckas samla in dessa pengar så är deras plan B är att köpa en liten ö någon annanstans som de utropar till en egen nation.

Med tanke på att risken finns att USA skulle sätta terroriststämpel på den eventuella piratnationen och bomba det sönder och samma utan någon ansträngning alls så har jag egna tips på vad man kan köpa istället. Det första är att Draculas slott är till salu nu för tiden. Förvisso ingen egen nation. Men kom igen, det är Draculas slott. Vilka LAN-partys man skulle kunna hålla i alla fall.

Andra tipset är att om man nu lyckas samla ihop så mycket pengar så skulle man kunna göra något mycket mer effektivt än att köpa en mindre ö. Man skulle kunna starta en lobbyorganisation och börja köpa mäktiga politiker på EU-nivå eller i Washington, D.C.

En nation, ett slott eller en politiker?

10 januari 2007

Lite nytt om IPRED2

Senaste tiden har några engelska webbsidor uppmärksammat att bloggen p2p-blog skrivit om IPRED2. p2p-blog har i sin tur hämtat sin information från tyska Heise. Det är en mycket kort sammanfattning av vad två av JURI-kommitténs ledamöter, Janelly Fourtou och Nicole Fontaine, har lämnat in för ändringsförslag inför omröstningen i JURI 20 januari.

De tre ändringar p2p-blog skriver om handlar om att återigen strycka uttryck "i kommersiell omfattning" så att alla sorters intrång i upphovsrätten och andra immateriellarätter inkluderas, alltså även fildelning.

Den andra ändringen är att alla sorters importer och exporter av piratkopierat material ska straffbeläggas. T.ex. att importera piratkopierade DVD-filmer från semesterresan i Thailand kan sluta med böter eller liknande staff.

Den tredje ändringen p2p-blog skriver om är att ett bötesbelopp på 600,000 euro är det minimala maxbeloppet som ska utfärdas.

Låter det här illa? Det är egentligen värre. Men jag återkommer med mer om det senare.

09 januari 2007

Kriget om FRA:s avlyssningsförslag

Trevligt nog är alla inte lika överens om FRA:s avlyssningsförslag. Snarare beskrivs situationen av nyhetsmedierna som ett krig mellan Försvarsdepartementet med försvarsminister Mikael Odenberg i ena hörnet och SÄPO och Justitedepartementet med justiteminister Beatrice Ask i andra hörnet.

Läs mer:

SvD: Säpo totalsågar underrättelseförslag
DN: Ministrar oense om avlyssning
SÄPO:s remissvar [PDF]

Uppdatering:

En till länktips.

Frendo.se: Spelet bakom FRA-lagen

08 januari 2007

Välgörande pirater

Var bara tvungen att uppmärksamma denna:


Den kommer från Radiohjälpen. Om ni kommer ihåg så köpte Piratbyrån Bodströms hårlock i somras på en auktion anordnad av Lantz i P3. Pirabyrån köpte locken för 10101 kr och pengarna skänktes till Radiohjälpen. Välspenderade pengar på alla sätt :-).

Palle Torsson från Piratbyrån mötte upp med Bodström i P3:s studio vid köpet av hårlocken. Tills jag (eller nån annan) orkar rippa och lägga på TPB så kan ni lyssna på strömmen här.

07 januari 2007

Alliansen är Socialdemokraterna trogna

Ja, i alla fall i frågor som denna blogg berör. Det vittnar inte minst ett par av dagens ledare om. Expressens ledare har skrivits som en konsekvens av åklagarmyndighetens beslut att inte utreda polisens och internationella åklagarkammarens tillslag mot hostingföretaget PRQ. Ledaren sammanfattar sommarens händelser och avslutar
Förra regeringen hemlighetsstämplade drygt sjuhundra mejl som skickats mellan justitiedepartementet och amerikanska myndigheter och lobbygrupper. Den nya regeringen har i nuläget inte för avsikt att offentliggöra dem. Det är mycket märkligt. Det borde ligga i allas intresse att kasta ljus över rådande mörker snarast möjligt.
Sen har vi huvudledaren i DN, som tar upp den helt döda debatten om övervakning. Jag tror många hade förhoppningen att bara om Bodström försvann så skulle det mesta lösa sig. Men icke. De borgliga partier (inklusive Centerpartiet!) är Socialdemokraterna trogna även här. DN skriver om FRA:s tidigare islagda avlyssningsförslag
Inom regeringskansliet finns nu ett förslag till lagrådsremiss som till sitt innehåll är mycket likt den promemoria som utarbetades under den förra regeringen.
Detta är samma förslag som Vetenskapsmagasinet för någon månad sen gjorde ett program om.

DN skriver också vad det är som saknas: "Felet är att motkrafter saknas, såväl parlamentariskt som i förslagets själva uppbyggnad." Jag skulle vilja tillägga att motkrafter i stort sätt även saknas i samhället. I alla fall har de tystnat totalt sen folkomröstningen i höstas. Kanske för att folk lurats av de borgligas något mer oklara ställning till övervakningsförslagen och därför plockat ner garden. Det är dock inte försent att höja rösterna igen.

06 januari 2007

Inget stöd för GNU/Linux hos EU-rådet

EU:s ministerråd brukar streama sina möten via nätet. Det har nu uppmärksammats att stöd för streamingen bara finns för Windows- och Macintoshsystem. Stöd för GNU/Linux kan inte ges eftersom att det inte kan erbjudas lagligt. Detta har upprört open source-rörelsen som nu protesterar. Ett par saker är värda att noteras.

För det första måste man fråga varför EU inte kan erbjuda stöd för GNU/Linux på ett lagligt sätt? Det har förstås att göra med wmv-formatet. Formatet stöds inte på ett glasklart lagligt sätt i GNU/Linux och ofta används program såsom Mplayer tillsammans med FFmpeg för att spela wmv-format på GNU/Linux. Speciellt FFmpeg utvecklas i de gråaste gråzonerna av den immateriellarätten och jag antar att det är det som besvärar EU-rådet(s tjänstemän). Mer än så vågar jag inte säga kring det juridiska. Det vore dock väldigt intressant veta detaljerna kring juridiken i detta fall. Alltså om det till exempel är mjukvarupatent som utgör det juridiska hindret. Mjukvarupatent som juridiskt inte finns i EU, men som i praktiken gör det i alla fall på grund av bland annat EU-rådet själva.

Var det än beror på så är det troliga i alla fall att det är på grund av att EU-rådet antingen själva drivit igenom det, passivt låtit något slinka igenom eller helt enkelt vägrar göra nåt åt problemet som orsakar det här. Varför EU-rådet nu helt enkelt inte bara väljer ett fritt och öppet format/standard för att strömma sina möten är det bara de själva som kan svara på.

Det andra som är värt att notera är att medan EU-kommissionen stämt Microsoft på miljardbelopp för att Microsoft med sin mediespelare olovligen konkurrerar ut andra mediespelstillverkande företag så är enligt EU-rådet "Microsoft Media Player 6.4 and higher" de enda alternativen för att spela upp strömmen. Starkt jobbat EU!

Det tredje värt att notera är att den första januari och tidigare stod det på EU-rådets webbsida under FAQ: "We cannot support Linux in a legal way. So the answer is: No support for Linux." Dessa två meningar går inte att hitta längre, varken på den engelska eller franska FAQ:n. Se screen shot av googles cache och jämför med deras FAQ idag (andra frågan). Som om radering av två meningar avhjälper deras problem...

04 januari 2007

Nytt EU-ordförandeskap - Nya besvär

Vid årsskiftet tog Tyskland över EU:s ordförandeklubba. Det betyder att Tyskland kan sätta dagordningen och det kommer tyvärr att missgynna alla som på något sätt är kritiska mot striktare immateriellarättslagar. Intellektuell egendom verkar ligga Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, nära om hjärtat och hon har under en tid tillbaka gjort klart att Tyskland kommer prioritera dessa frågor högt både under Tysklands EU-ordförandeskap och under sommarens G8-mötet där Tyskland är ordförande.

Det centrala i Merkels förespråkande av intellektuell egendom är att USA och EU ska närma sig varandra i dessa frågor istället för att driva isär. Vilket självklart egentligen innebär att EU ska närma sig USA. Men hon vill också förstrikta immateriellarättslagarna på global nivå. Detta för att klara konkurrensen från tredje världen. Vilket alltså innebär att stora företag i väst får bättre villkor att köra över konkurrensen i tredje världen.

Financial Times interjuvade henne igår och självklart talade hon varmt om intellektuell egendom. Här är godbitarna ur interjuvn:
The EU and the US have sophisticated patent legislation /../ We should be looking for ways to keep developing these together at a transatlantic level. We must watch out that we do not drift apart, but instead come closer together, where there are clear advantages for both sides.

For example, it causes unnecessary friction for patent rules in the US to be structured differently from those in the EU /.../ We face the same tough competition from Asian markets, and from Latin America in the future. We must join forces and co-operate, for instance in the fight for better intellectual property protection in the global market.
För övrigt vill hon återuppta debatten om EU:s konstitution och hennes förhoppning är att en ny utarbetad konstitution ska antas innan Europaparlametsvalet 2009 (självklart). Det vi vet är att i alla fall det förra förslaget till ny konstitution som röstades ner av Frankrike och Nederländerna skulle ha missgynnat kritiker intellektuell egendom (vilket Christian Engström här förklarar varför, scrolla ner en bra bit). Med tanke på att det är Tyskland och Angela Merkel som kommer sätta grunden för ett nytt förslag till EU:s konstitution så bådar det inte gott här heller. Det gäller alltså att vara vaksam på vad Tyskland kommer göra under sitt ordförandeskap, och helst ligga steget före.